Jaarboek MDK 2013 - page 10

8
De maritieme sector is nog steeds
overwegend mannelijk. Door de eerder
geringe aanwezigheid van vrouwen in
het maritiem onderwijs, stromen re-
latief weinig vrouwen door naar nau-
tische beroepen zowel in de private
als in de publieke sector (loodsen en
scheepspersoneel). Deze algemene
trend wordt bevestigd in het perso-
neelsbestand van MDK.
elijke
ansenbeleid
Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust werkt in een specifieke context waarmee rekening
moet gehouden worden. Werken rond diversiteit en
gelijke kansen heeft daarom een eigen problematiek.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...70
Powered by FlippingBook