Jaarboek MDK 2013 - page 4

2
Wij, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening
en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid, dragen zorg
voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de
Vlaamse havens.
We zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van de
Vlaamse Kust tegen overstromingen en ijveren voor een
geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.
Onze kernopdracht omvat drie strate-
gische doelstellingen :
» Het optimaliseren van een kostenef-
ficiënte dienstverlening aan de scheep-
vaart ter bevordering van een veilig
en vlot scheepvaartverkeer naar de
Vlaamse zeehavens.
» Het initiëren en ondersteunen van
de hulpverlening met als doel naast
de primaire reddingen op zee, ook het
publieke domein te vrijwaren en te be-
schermen.
» Het uitvoeren van een programma
van zeewering om de bevolking beter
te beschermen tegen overstromingen,
rekening houdend met de andere
maatschappelijke functies van de kust-
zone.
veilig en vlot
scheepvaartverkeer
Charter
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...70
Powered by FlippingBook