Jaarboek MDK 2013 - page 6

4
Het HR-beleidsplan wordt uitgevoerd
met concrete verbetertrajecten in de
vorm van jaaractieplannen. De jaarac-
tieplannen worden opgenomen in de
jaarlijkse ondernemingsplannen en al-
dus geïncorporeerd in de beheers- en
beleidscyclus.
Het jaaractieplan 2013 is grotendeels
uitgevoerd. Acties die nog in uitvoering
zijn worden geïntegreerd in het jaarac-
tieplan 2014.
Personeel
Met het afsluiten van de nieuwe beheersovereenkomst
2011-2015 werden de lopende veranderingsprocessen
inzake personeel ge(her)groepeerd en geïntegreerd in
een ruimer HR-beleidsplan voor de duur van de be-
heersovereenkomst.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...70
Powered by FlippingBook