Drukke zomer zeereddingsdiensten

De zomermaanden juli en augustus waren druk op het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende, het eerste meldpunt voor incidenten op zee. Zowel in juli als in augustus registreerden we 128 incidenten, dat zijn er meer dan de voorbij drie jaar.

“Het is een drukke zomer,” zegt Dries Boodts, hoofd van het MRCC “dat heeft vooral te maken met de tropische temperaturen. Veel mensen zochten verkoeling aan zee. De zomer van 2021 was natter, in 2020 waren er nog coronamaatregelen.”

Afsprakenregeling

De ‘afsprakenregeling reddingen Belgische kust’ is 35 keer geactiveerd in juli en augustus. Dat is een procedure waarbij alle hulpdiensten aan land en op zee nauw samenwerken voor de hulp aan personen in nood of vermist nabij de waterlijn. “De maand juli brak met 21 gevallen van de afsprakenregeling alle records. Hiervoor werden zo’n 82 varende en vliegende eenheden ingezet. Zoals altijd vormden de strandredders van IKWV een cruciale buffer. Zij voorkomen dat we bij elk incident direct de grote middelen moeten inzetten, zoals de helikopter en/of de grotere reddingsboten van de zeereddingsdienst. We moeten waken over een optimale inzet van de reddingseenheden want zo kunnen we de continue beschikbaarheid garanderen,” zegt Dries Boodts.

Pleziervaart

“We stelden ook 69 oproepen van de pleziervaart vast in de grote vakantie. De typische oproepen, zoals motorpannes of een platte batterij bleven tot in augustus doorlopen, terwijl dat anders eerder voornamelijk aan de start van het vaarseizoen in april of mei gebeurde,” vervolgt Boodts. "Dat is op de zomer van 2018 na de zomer met het meest aantal oproepen van de pleziervaart."

Brandingssporten

Qua interventies voor de brandingssporten, zoals golfsurfen, windsurfen, kleinzeilerij, peddelsport was het dan weer een hele rustige zomer op het MRCC. Het aantal incidenten zakt voor de eerste acht maanden van 16 gevallen in 2021 naar 7 in 2022, waarvan slechts twee in de zomermaanden. Dus duidelijk onder het gemiddelde.  Een heel deel van de incidenten met brandingssporters komt rechtstreeks terecht bij de strandclubs, de strandredders en de noodcentrale 112.

Binnenvaren in verboden zones

Het aantal intrusies (binnenvaren in verboden zones) steeg van 44 naar 76 gevallen en dat is slecht nieuws. Nog te veel waterweggebruikers gaan onvoorbereid de zee op en varen door verboden zones, zoals bijvoorbeeld de zeeboerderij bij Nieuwpoort of het onderzoeksgebied ten oosten van Oostende. Daarom een warme oproep: ga voorbereid het water op. Lees de Berichten aan Zeevarenden, doe een update van je zeekaarten en luister naar de maritieme veiligheidsberichten.

Beroepsvaart

Voor de beroepsvaart zijn er geen uitschieters en zitten we met 61 meldingen op de eerste acht maanden net onder het gemiddelde. Het belangrijkste incident gebeurde tijdens de storm Eunice op 18 februari waarbij twee schepen de controle verloren. Eén van hen kon de windmolenparken nog veilig doorkruisen. De andere kwam tot stilstand op de ankers binnen de veiligheidzone. Dergelijke incidenten hebben misschien weinig effect op de statistieken, maar verdienen de gepaste aandacht.

Het MRCC is van onschatbare waarde voor de veiligheid op zee. Als er een ongeval is op onze Noordzee, komt de eerste oproep daar binnen en verloopt de verdere coördinatie vanuit het MRCC. Deze medewerkers zijn altijd voorbereid op het onverwachte, niet enkel tijdens de zomermaanden, maar het hele jaar door.

-

Een job op het MRCC blijft onvoorspelbaar: soms gebeurt er niets en dan zijn er vele oproepen van incidenten door elkaar. Door opleidingen, procedures, draaiboeken en oefeningen met onze partners zijn we voorbereid op het onverwachte.

-

Alle oproepen MRCC in de zomermaanden juli en augustus, met de voorgaande jaren

Aantal keren dat de afsprakenregeling drenkelingen afgekondigd werd

Incidenten gemeld met pleziervaartuigen in juli en augustus

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier