Het jaar in cijfers van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

We konden weer en we mochten weer in 2022. Ondanks de nieuwe uitdagingen rond energie, logistiek en veiligheid stond MDK er opnieuw helemaal als agentschap in 2022.   Hieronder een selectie van de vele projecten die het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust in 2022 uitvoerde. 

Iedereen over water 

2022 werd het jaar van de definitieve doorbraak van het personenvervoer over water, één van de pijlers van MDK.  De veerdiensten in eigen beheer bij Vloot vervoerden 3.915.568 passagiers over rivieren en in havens in heel Vlaanderen en braken hiermee het record van topjaar 2019. Het aantal veerdiensten binnen MDK blijft groeien, want het agentschap nam een paar bestaande lijnen over van de Vlaamse Waterweg. Dat is een tijd terug beslist door de Vlaamse regering. Ook de vergroening van onze schepen gaat verder. Na Raveel ontmoet Ensor in Oostende kunnen nu ook pendelaars in de Antwerpse binnenstad volledig elektrisch van linker- naar rechteroever varen aan boord van de nieuwste aanwinst, Op Stroom. Het project voor een derde volledig elektrisch veer, dit keer voor Nieuwpoort, zit momenteel op kruissnelheid. In de regio Antwerpen brak ook DeWaterbus alle records. Zowat 780.709 mensen namen in 2022 de snelle en fileloze verbinding op de Schelde tussen Hemiksem en Lillo. In augustus mocht DeWaterbus na vijf jaar varen op de Schelde de 2.500.000ste passagier verwelkomen.

Kustbescherming: investeren in een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust 

Onze Vlaamse kust werd in 2022 weer een stuk veiliger én aantrekkelijker. Ook de bescherming tegen zware stormen en vloed in het kader van het Masterplan Kustveiligheid pakken we zo duurzaam mogelijk aan. “Zacht waar het kan, hard waar het moet” waarbij zacht staat voor een versterking met natuurlijke middelen zoals zand en beplanting, en hard staat voor beton en technische constructies.   

In totaal plantte MDK in samenwerking met lokale besturen zo’n 10.520 m² helmgras aan, verspreid over verschillende locaties langs de kust. We kunnen nu al voorzichtig eerste lessen trekken uit het aanleggen van de zogenaamde ‘duin voor dijk’, speciaal aangeplante vakken op het strand die een nieuwe duinenstrook creëren. Zo houdt het helmgras opwaaiend zand bij stormweer vast en komt minder zand op de zeedijk, de tramsporen of de rijweg terecht. Bovendien vermindert zo’n extra ‘duin voor dijk’ ook de impact van stormvloeden op het strand.  

Niet ver van de experimentele ‘duin voor dijk’ werd midden op het strand in Raversijde ook de onderzoeksdijk verder afgewerkt. Dit is een betonnen constructie vol meetapparatuur die de impact van stormen en vloedgolven op de dijken moet meten. De onderzoeksdijk is een samenwerking tussen het Waterbouwkundig Laboratorium, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en MDK en moet de volgende jaren veel nuttige info leveren over hoe we met zogenaamde ‘harde’ maatregelen onze kust nog beter kunnen beschermen. 

Blankenberge werd in 2022 een stuk meer waterproof. In de kuststad werkte MDK de nieuwe stormmuur rond de jachthaven af. In augustus huldigde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters het laatste stuk in. Aan andere stormmuren die de stad moeten beschermen, wordt verder gewerkt. Daarnaast kwam groen licht voor een nieuwe strekdam die de verzanding van de vaargeul naar de jachthaven moet tegengaan. Ook in Zeebrugge wordt de jachthaven de volgende maanden aangepakt. In Nieuwpoort werd de betonnen drempel van de toekomstige stormvloedkering in de IJzermonding geplaatst. Ook op andere kustlocaties zoals Wenduine en Middelkerke verfraaiden we de dijk en verstevigden we het strand. Op vier plaatsen langs de kust spoten we extra zand op, de zogenaamde onderhoudssuppletie. In totaal is meer dan 1,4 miljoen m³ zand verplaatst. 

Veiligheid op zee  

Het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) sloot 2022 af met 369 incidenten. Dat is ongeveer evenveel als in 2019 (364 incidenten). We keerden dus terug naar een pre-COVID situatie met veel volk op onze stranden en verhoogde waakzaamheid bij vele hulpverleners.  

Het MRCC is hét coördinatiecentrum voor wanneer het fout gaat op de Noordzee. Samen met de partners worden van hieruit alle mogelijke reddingsoperaties op zee en vanaf de waterlijn opgestart. We sturen reddingsmiddelen aan zowel vanop het water (reddingsboten) als in de lucht (reddingshelikopters). 

De zogenaamde ‘Afsprakenregeling reddingen Belgische kust’ is 58 keer geactiveerd.  Dat is de procedure waarbij alle hulpdiensten aan land en op zee samenwerken om mensen die in nood zijn of vermist worden vlak bij de waterlijn te helpen. Dit gebeurde 35 keer in de zomermaanden juli en augustus. In juli 2022 moest deze afsprakenregeling maar liefst 21 keer worden geactiveerd, een absoluut record. Afgelopen jaar moest de procedure ook voor het eerst meer opgestart worden voor volwassenen in de problemen dan voor kinderen.  

Voor de pleziervaart greep het MRCC 189 keer in. Wat betreft de beroepsvaart, deden er zich twee uiterst markante incidenten voor op 18 februari. Toen dreven twee vaartuigen tijdens een storm een windmolenpark in. 

Veilig en efficiënt van en naar de havens

In juli hielpen onze loodsen Port of Antwerp-Bruges (PoAB) aan een nieuw record! Voor het eerste meerde een containerschip met een diepgang van 15,9 meter aan in Antwerpen, na een tocht over de Westerschelde. Een samenwerking tussen heel wat schakels in de nautische keten.

Tussen januari en december gingen loodsen in totaal 57.935 keer aan boord van een schip om kapiteins bij te staan met hun nautische expertise en kennis van de waterwegen. Zo'n 22.600 loodsreizen werden uitgevoerd door zeeloodsen, iets meer dan 22.500 schepen werden begeleid door onze rivierloodsen op de Schelde, bijna 8.000 loodsreizen werden door kustloodsen uitgevoerd en bijna 5.000 schepen werden door kanaalloodsen begeleid op het kanaal Gent-Terneuzen.

Olivia houdt van haar job aan het water 

Eén van de meest opvallende realisaties van MDK in 2022 valt (nog) niet in cijfers uit te drukken: Project Olivia. Het agentschap werd de motor van een campagne om meer vrouwen aan te trekken in de maritieme sector, zowel voor functies op en naast het water. De campagne met spotjes en portretten van vrouwelijke collega’s kreeg heel wat aandacht in de pers en blijven we ook de volgende maanden verderzetten. Bij MDK werken er op een personeelsbestand van 1211 medewerkers op dit moment 165 vrouwen, dat is net geen 14% van het totaal. Van die 165 dames hebben er maar 17 een functie aan boord van een schip.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier