Hydrometeo

Meetnet Vlaamse Banken

Meetpaal op zee

Zes meetpalen, zestien golfmeetboeien, vijf getijstations, drie meteoparken, vier windmeetlocaties aan de kust en drie stroommeetlocaties in de havens: dat is het Meetnet Vlaamse Banken. De meetpalen en boeien zijn uitgerust met geavanceerde sensoren en meettoestellen. Die verzamelen belangrijke gegevens zoals windsnelheid en -richting, zichtbaarheid, temperatuur, getij, golfhoogte en - richting. De getijstations, meteoparken en wind- en stroommeetlocaties meten de wind, getij, stroming en verschillende andere parameters.

Alle data van het meetnet komt via een computernetwerk in het datacenter in Oostende terecht. Van daaruit wordt het verdeeld naar de verschillende gebruikers. Het datacenter verwerkt vierentwintig uur per dag en zeven dagen op zeven alle ingewonnen informatie.

Zeevarenden hebben zo onmiddellijk toegang tot de actuele informatie om hun activiteit veilig te laten verlopen.

Meetnet Vlaamse Banken

Kustweerbericht

Cartoon voor kustweerbericht

Welk weer wordt het aan zee? Hoeveel kans is er op neerslag? Wat is de actuele windsnelheid, hoe hoog zijn de golven momenteel en wanneer is het hoog- of laagwater? In samenwerking met het KMI stellen de meteorologen in het Oceanografisch Meteorologisch Station dagelijks een gedetailleerd zee- en kustweerbericht samen. Vier keer per dag is er een update van het weerbericht.

Zowel professionele gebruikers zoals havenbesturen en beroepszeevaart als bewoners van de kust en toeristen gebruiken het kustweerbericht.

Kustweerbericht

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier