Masterplan Kustveiligheid

Investeren in een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust

Een van de topopdrachten van ons agentschap is de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid. Dat bestaat uit een reeks maatregelen om onze kust te beschermen tegen zware stormvloeden. Dankzij deze maatregelen zal onze kust tot minstens 2050 beschermd zijn  tegen overstromingen. Hierbij houden we rekening met 30 centimeter zeespiegelstijging.

Sommige constructies, zoals de stormvloedkering, hebben een langere levensduur. Deze zijn ontworpen om weerstand te bieden tegen 80 centimeter zeespiegelstijging tegen 2100. Het Masterplan Kustveiligheid werd goedgekeurd in 2011 door de toenmalige Vlaamse Regering. In datzelfde jaar al startte onze afdeling Kust met de voorbereiding en uitvoering van de verschillende deelprojecten uit het Masterplan.

Bekijk de video hiernaast en krijg een helder overzicht over het Masterplan Kustveiligheid!

Overzichtskaart Masterplan Kustveiligheid

Plan van alle deelprojecten uit het Masterplan Kustveiligheid en hun status

Projecten Masterplan Kustveiligheid

Waarom een Masterplan Kustveiligheid?

Tekening van het proces hoe het Masterplan Kustveiligheid tot stand kwam

Onze relatief korte kustlijn is een dichtbevolkte en drukbezochte regio met een mix van natuurwaarden, economische en recreatieve troeven. Heel wat troeven, maar de Vlaamse kust is uiterst kwetsbaar voor zware stormen en het verhoogde risico van overstroming uit zee.

In 2007 startten we een onderzoek naar hoe we de Vlaamse kust tegen zeer zware stormen kunnen beschermen en zo de kustveiligheid minstens tot 2050 kunnen garanderen. We toetsten alle bestaande zeewering aan internationale normen. We brachten de zwakke schakels in kaart na een veiligheidstoetsing van de duingebieden, badplaatsen, woon- en havenzones. Daaruit bleek dat ingrepen nodig waren langs zowat een derde van de volledige kustlijn .

Het Masterplan Kustveiligheid beschrijft alle mogelijk maatregelen. In nauw overleg met de betrokken kuststeden en –gemeenten bespraken we de noodzakelijke ingrepen en sloten een akkoord voor de uitvoering ervan. In een aantal van de projecten dragen de kustgemeenten ook financieel bij voor de toeristisch-recreatieve meerwaarde. Door de maatregelen voor de zeewering te integreren in de omgeving streven we een mooi eindresultaat na.

Download hier het Masterplan Kustveiligheid

Tien jaar Masterplan Kustveiligheid

Helmgras Westende

Op 10 juni 2011 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Masterplan Kustveiligheid goed. We startten toen met de voorbereiding en uitvoering van de deelprojecten uit dit Masterplan. Ondertussen zijn we tien jaar verder, tien jaar van investeren in een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust. 

In een overzichtelijke brochure blikken we terug op de voorbije tien jaar en kijken we ook naar de toekomstige uitdagingen.

Wil je de verschillende projecten met eigen ogen zien? Probeer dan zeker eens onze podcasttoer langs de kust. In elke kustgemeente vind je bij een van onze projecten een QR-code. Als je deze scant hoor je een kort fragment over het project. Je vindt er alles over terug in de brochure.

Download hier de brochure over tien jaar Masterplan Kustveiligheid

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier