Nautische producten

Berichten aan Zeevarenden

Schip op zee

Om de twee weken publiceren wij een nieuwe editie van de Berichten aan Zeevarenden of BaZ. Hierin verschijnt recente nautische informatie die voor de scheepvaart van belang is, met aanvullingen en correcties op de zeekaarten. Het kan gaan over verandering van boeien, gevaarlijke situaties, gewijzigde wetgeving of richtlijnen, recente wrakkensites of obstakels,... Aan de hand van deze gegevens moeten zeelui hun zeekaarten bijwerken.

De digitale versie vind je op onze publicatiepagina. Wil je de BaZ graag in je mailbox ontvangen? Registreer je dan via de knop hieronder.

Ik schrijf me in Naar publicaties

Getijgegevens

Voor schippers is het van cruciaal belang om de getijhoogte te kennen en de diepte tot het bodemoppervlak. Ze maken hiervoor niet enkel gebruik van de nautische kaarten maar ook van de getijgegevens.

Wij meten de waterstanden in onze meetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Daarnaast ontvangen we ook gegevens van Rijkswaterstaat Nederland en het Waterbouwkundig Laboratorium.

Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend. Elk jaar publiceren we de voorspellingen in de getijtafels. Deze bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam. De getijtafels zijn digitaal te vinden op de publicatiepagina of te koop in de professionele verkooppunten.

Daarnaast geven we ook een getijboekje voor de Kust uit met de getijgegevens voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge. Dit boekje is gratis te verkrijgen in de meeste toerismekantoren langs de kust.

Naar publicaties

Navigatiekaarten

Zeekaarten

Navigatiekaarten bevatten alle informatie die van belang is voor een veilige navigatie op zee en andere wateren. Het team Vlaamse Hydrografie maakt zowel papieren als elektronische kaarten (ENC's). Ook voor de binnenvaart bieden we elektronische kaarten aan. Klik op de knop hieronder om meer info te vinden over de beschikbare kaarten en waar je die kan vinden.

Meer over navigatiekaarten

Stroomatlassen

Afbeelding uit een stroomatlas

In een stroomatlas worden de stroomsnelheden weergegeven voor het gemiddeld middeltij, gemiddeld springtij en gemiddeld doodtij. De kaartjes zijn opgesteld voor alle volle uren van het getij. Op de kaartjes zijn de IMOD-vaarbegrenzingen, de belangrijkste markeringsboeien en de meetpalen op het Belgisch Continentaal Plat eveneens weergegeven. Het team Vlaamse Hydrografie geeft vier stroomatlassen uit:

  • Stroomatlas Belgisch Continentaal Plat

  • Stroomatlas Oostende

  • Stroomatlas Zeebrugge

  • Stroomatlas Vlaamse Banken Noordzee

Kijk in de lijst met onze verkooppunten waar je deze kan aankopen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier