Navigatiekaarten

Voor iedereen die op zee gaat is een zeekaart iets vanzelfsprekends. Zeekaarten bevatten alle informatie die van belang is voor een veilige navigatie op zee en andere wateren. Wist je dat de eerste kaart van de Belgische hydrografische dienst van de Vlaamse Banken uit 1866 dateert? Een facsimile uitgave is te koop via onze gespecialiseerde verkooppunten. De eerste hydrografische kaarten van de Schelde dateren van 1799, uitgegeven door Beautemps-Beaupré.

Ondertussen zijn al  heel wat nieuwe versies uitgebracht en zijn er ook elektronische zeekaarten. Een overzicht vind je hieronder.

Alle papieren zeekaarten zijn te koop via gespecialiseerde verkooppunten.

Papieren zeekaarten

Het team Vlaamse Hydrografie maakt enerzijds nationale en internationale enkelvoudige grote kaartbladen en anderzijds ook kaartensets en overzichtskaarten.

De gekarteerde symbolen en hun verklaring zijn terug te vinden in de publicatie INT 1.

Op iedere nieuwe gepubliceerde kaart, zowel bij de grote kaartbladen als bij de kaartensets, staat aangeduid tot welk nummer van de Berichten aan Zeevarenden (BaZ) de bijwerking is doorgevoerd.

Grote kaartbladen

Verschillende lidstaten van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) geven Internationale papieren  zeekaarten uit. Andere lidstaten kunnen deze opnemen in de eigen nationale serie.

Een deel van de Belgische papieren kaarten maakt deel uit van deze INT-kaartserie. Behalve het internationale nummer (in magenta, met voorvoegsel ‘INT’) krijgen deze kaarten ook een Belgisch kaartnummer. 

  • D11: Vlaamse Banken

  • 101: Noordzee Belgische - Nederlandse Kust - van Oostende tot Westkapelle

  • 102: Noordzee Franse - Belgische Kust - van Duinkerke tot Oostende

  • 106: Westerschelde - Zeeschelde Baalhoek tot Wintam

Overzicht dekkingsgebied grote kaartbladen

Kaartensets

Een kaartenset bestaat uit meerdere losse kleine kaartbladen die elkaar overlappen en samen gebundeld zijn in een map.

  • 104: Westerschelde-Zeeschelde Monding Westerschelde tot monding Rupel

  • 105: Kanaal Gent - Terneuzen

  • 107: Belgische Kust van Bray-Dunes tot Zwin

Overzicht dekkingsgebied van de kaartensets

Overzichtskaarten

Deze kaarten bestrijken een groot gebied en kunnen dus gebruikt worden als overzichtskaart. Ze worden gedrukt op enkelvoudige grote kaartbladen. De nautische informatie is correct tot de datum vermeld links onderaan op de kaart. Deze kaarten zijn niet geschikt voor navigatie want ze worden niet bijgewerkt via de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). De gekarteerde symbolen en hun verklaring zijn wel terug te vinden in de INT 1. 

  • 103: Westerschelde Vlissingen tot Antwerpen

  • BNZ: Belgische Noordzee

Overzicht dekkingsgebied van de overzichtskaarten

Elektronische zeekaarten

ENC staat voor Electronic Navigational Chart. Het is een elektronische kaart die alle kaartinformatie bevat noodzakelijk voor een veilige vaart. Je hebt een Electronic Chart and Display Information System (ECDIS) nodig om een ENC te visualiseren.

ENC’s worden door ‘Value Added Resellers’ (VAR’s) op verzoek aan kaartagentschappen verdeeld. Voor meer informatie hierover zie: www.ic-enc.org.

Overzicht dekkingsgebied ENC's

Elektronische binnenvaartkaarten

IENC staat voor Inland Electronic Navigational Chart. Het is een elektronische kaart die gebruikt wordt voor binnenvaart. Een IENC bevat alle kaartinformatie die noodzakelijk is voor een veilige navigatie op de binnenwateren en in gemengde scheepvaartgebieden zoals het kanaal Gent-Terneuzen. Een IENC bevat veel meer details over vb. bruggen en sluizen dan een maritieme ENC. Ook boeien, verkeersborden en andere signalisatie die specifiek zijn voor de binnenvaart, worden in kaart gebracht.

IENC’s visualiseert men met een Inland Electronic Chart and Display Information System (ECDIS). De Vlaamse Hydrografie maakt de IENC-kaarten in opdracht van  afdeling Scheepvaartbegeleiding (MDK), de Havens van Oostende, North Sea Ports (Gent) en Port of Atwerp-Bruges (Antwerpen en Zeebrugge).
 
De RIS-richtlijn verplicht deze overheden om officiële kaarten beschikbaar te stellen voor de vaarwegen van klasse Va en hoger en de havens die aansluiting geven op vaarwegen van deze categorie. De opdrachtgevers leveren alle in kaart te brengen data aan.
 
De IENC is bestemd voor alle binnenschepen die in die zone varen en die een Inland Ecdis systeem aan boord hebben. Je kan de kaarten gratis downloaden via EuRIS.

EuRIS
Overzicht dekkingsgebied elektronische binnenvaartkaarten

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier