Nieuws

De Kustwacht en de Europese Green Deal

Gepubliceerd op 25 april 2023 door

MDK steunde als partner van de Kustwacht ook de tweede workshop onder het Belgisch voorzitterschap van het European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), waarin de kustwacht van verschillende Europese landen samenwerkt. Dit keer lag de focus op de Green Deal van Europa, het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Hoe beïnvloedt de Green Deal de werking van de kustwacht van verschillende Europese partners? Hoe kunnen we de veiligheid en de ordehandhaving in de Europese wateren zo groen en duurzaam mogelijk aanpakken? Welke kansen creëert die Green Deal voor de Kustwacht? En welke uitdagingen brengt dit streven naar duurzaamheid met zich mee? Dat was het thema van de tweede workshop onder het Belgische voorzitterschap van het ECGFF. Van maandag 17 tot en met woensdag 19 april kwamen delegaties samen in de Portugese hoofdstad Lissabon, waar de hoofdzetel van EMSA is gevestigd. Het European Maritime Safety Agency werd in 2002 opgericht om technische expertise te verzamelen en uit te wisselen op het gebied van veiligheid, ordehandhaving en bestrijding van vervuiling van de Europese wateren.

Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK en op de workshop aanwezig voorzitter van ECGFF, benadrukte bij de opening de inzet van de Belgische Kustwacht die één van de kortste stukken kust van Europa bewaakt maar deels ook instaat voor één van de drukste vaarroutes ter wereld. In een eerste sessie werd vooral informatie en expertise uitgewisseld over de nieuwe wetgeving rond de Green Deal, uitdagingen en opportuniteiten voor het maritiem transport, nl. het aanwenden van alternatieve energiebronnen voor het aandrijven van schepen en het beter controleren en beheersen van uitlaatgassen. Zo sprak Piet Leeuwerck van Vloot over de vergroening van onze schepen en de verschillende mogelijkheden om duurzamer te varen.

Belgische delegatie in Lissabon De Belgische delegatie op de tweede workshop van ECGFF

Ook vervuiling op zee zelf kwam ter sprake, meer bepaald de preventie om het milieu te beschermen en de inzet van middelen bij een vervuiling. Hoe kan de Kustwacht adequaat reageren op verlies van vracht van schepen, of lekkages van brandstoftanks? En vooral: hoe kan een vervuiling -klein of groot- gewoon vermeden worden? Opmerkelijke spreker hier was Dhr. Carl Decaluwé, gouverneur van de Belgische provincie West-Vlaanderen die coördinator is van de noodplanning op zee en voorzitter van het overlegorgaan van de Belgische Kustwacht.

Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen en ook voorzitter van het overlegorgaan van de Belgische Kustwacht. Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen en ook voorzitter van het overlegorgaan van de Belgische Kustwacht.

Dag twee stond grotendeels in het teken van EMTER 2.0., het European Maritime Transport Environmental Report. De workshop blikte vooruit naar de resultaten van deze nieuwe studie van EMSA en het Europees Milieuagentschap (EEA) die pas volgend jaar verschijnen. Het onderzoek is een vervolg op de eerste studie uit 2021 en peilt naar de verregaande effecten die vervoer over zee heeft op het milieu. Zo wordt er ingezoomd op de gevolgen van dat vervoer voor het klimaat, de maritieme fauna en flora en de gezondheid van de Europese burger.

De volgende Europese workshop gaat opnieuw door aan de Belgische kust. Deze start op 2 mei met de BELCOASTEX oefening waar verschillende security scenario’s in een windmolenpark op zee zullen worden getest. Van 2 tot 4 mei staat EFCA centraal, het European Fisheries Control Agency. Eind mei komen delegaties samen in Brussel om er te praten over Cybersecurity. In september worden op een slotevenement in Knokke de slotconclusies van de workshops geformuleerd. Dan wordt het Belgische voorzitterschap afgesloten en doorgegeven aan Portugal.

Gerelateerd nieuws

Loodswezen
Kust
Scheepvaartbegeleiding

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier