Nieuws

Herziene versies opleidingen Vessel Traffic Services

Gepubliceerd op 23 februari 2023 door

De VTS-opleidingen van de afdeling Scheepvaartbegeleiding volgen de internationaal bepaalde standaarden van IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). Deze liggen vast in guidelines en model courses die bepalen welke opleidingen je moet afleggen om de functie van VTS-operator te mogen uitvoeren.

In december 2022 publiceerde IALA herziene versies van de normen voor de basis- en de regio-opleiding van VTS-personeel. Hoofd opleiding Stefaan Priem onderstreept het belang hiervan: “De vorige versies van de model courses dateerden van 2009. De scheepvaart is sindsdien veranderd, denk maar aan de schaalvergroting en aan de toegenomen complexiteit. Maar ook de VTS-opleiding zette grote stappen voorwaarts. Al voor de coronapandemie werkten we met online opleidingen Drillster, en ook met goedgekeurde trainingshandboeken, herhalingstrainingen. We maakte een uitbreiding van opleidingen die we intern kunnen geven. Deze nieuwe IALA-standaarden zijn daar een mooie reflectie van.”

Afdeling Scheepvaartbegeleiding werkt de komende maanden aan de invoering hiervan door de eigen VTS-opleiding te herzien en de trainingshandboeken aan te passen. “In kader van onze ISO 9001-certificering voor kwaliteitsmanagement willen wij ons voortdurend verbeteren. Dat houdt ook in dat we – ondanks de specifieke context waar we in werken – ons zo veel mogelijk aligneren met de internationale bepalingen over VTS-opleiding”, besluit Stefaan. In het kader van deze publicaties organiseert IALA op 3 maart 2023 een webinar gericht aan iedereen die bezig is met VTS en VTS- opleidingen.

Gerelateerd nieuws

Loodswezen
Kust
Scheepvaartbegeleiding

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier