Nieuws

Nieuw radarsysteem maakt Westerschelde veiliger

Gepubliceerd op 26 oktober 2022 door

Op 12 oktober 2022 leverden we een nieuw meetsysteem langs de Westerschelde op. Hiermee wordt een wervel of draaikolk ter hoogte van het Zuidergat nauwkeuriger in kaart gebracht. Het risico voor de scheepvaart is hiermee verkleind. De komende maanden zal het systeem uitgebreid worden getest.

Bekijk hier het filmpje van het event. Er zijn ook drie inhoudelijke presentaties over
- de aanleiding
- de oplossing
- het systeem 

De Westerschelde is een drukke scheepvaartroute tussen de Noordzee en de Haven van Antwerpen. Ongeveer halverwege het traject, ten oosten van de Platen van Ossenisse in het Zuidergat kunnen bij giertij sterke dwarsstromingen optreden, met snelheden tot 2,5 knopen. Die dwarsstromingen zijn het gevolg van een verraderlijke draaikolk.  

Gebied Westerschelde Zuidergat, vaargeul van/naar de haven van Antwerpen. Gebied Westerschelde Zuidergat, vaargeul van/naar de haven van Antwerpen.

Een gewoon springtij komt elke twee weken voor. Een paar keer per jaar ontwikkelt zich echter een ‘giertij’: een veel sterker springtij, aangestuurd door de onderlinge positie van de aarde, de zon en de maan. Zo’n giertij kan bij hoogwater sterke dwarsstromingen opwekken, die een grote draaikolk vormen. Dat kan gevaarlijk zijn voor de scheepvaart, omdat de richting en de kracht van de stroming over een afstand van 1,5 kilometer sterk kunnen wisselen. Een betrouwbaar en nauwkeurig informatiesysteem waarschuwt de scheepvaart tijdig voor deze gevaarlijke stroming waardoor het risico veel kleiner wordt.

HF-radar optimaliseert de monitoring

Tot nu toe wordt de scheepvaart geïnformeerd aan de hand van astronomische verwachtingen en stroommetingen die worden uitgevoerd met een meetschip van RWS. Het meten met een schip heeft echter beperkingen: het meetschip vaart enkel overdag en alleen als het niet té hard waait.

De nieuwe meetmethode bestaat uit een systeem met een hoogfrequente radar of HF-radar. Die kan in real-time ruimtelijke stromingsinformatie leveren aan de scheepvaart. De informatie uit het HF-meetsysteem gaat rechtstreeks naar de loodsen die zich aan boord van een zeeschip bevinden en naar de verkeersleiders op de VTS-verkeerscentrale Hansweert. Daarnaast wordt de informatie ook aan de overige scheepvaart beschikbaar gesteld.

Stromingskaarten van het Zuidergat. De wervel is zichtbaar in een stroommeting met de HF-radar Stromingskaarten van het Zuidergat. De wervel is zichtbaar in een stroommeting met de HF-radar

Het HF-radarsysteem is verdeeld over drie meetlocaties. Elke locatie beschikt over enkele zendantennes en twaalf ontvangstantennes. De meetlocaties bevinden zich aan de westkant van Waarde, aan de oostkant van Waarde (nabij de bestaande radarpost Waarde) en aan de overkant van de Westerschelde bij Walsoorden. 

Opstellocaties aan de oost- en westkant van Waarde en bij Walsoorden. Opstellocaties aan de oost- en westkant van Waarde en bij Walsoorden.

Gerelateerd nieuws

Loodswezen
Kust
Scheepvaartbegeleiding

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier