Nieuws

Nieuwe strandhoofden op strand Wenduine

Gepubliceerd op 30 september 2021 door Charlotte Devriendt

Op 4 oktober starten op het strand van Wenduine de werken voor de bouw van vier nieuwe strandhoofden. Deze moeten zorgen voor minder erosie en dus minder onderhoud van het strand om de kustveiligheid op peil te houden.

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Daardoor is de regio minder veilig bij stormvloeden en is het strand gevoeliger aan erosie of afkalving dan op andere plaatsen. Die erosie zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge, met verzanding van de jachthaven tot gevolg.

Zowel het onderhoud van het strand in Wenduine als de baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge bij verzanding vormen een hoge onderhoudskost. Een structurele en efficiënte oplossing was hier dus noodzakelijk. De nieuwe strandhoofden moeten het zand beter vasthouden op het strand.

In de eerste fase worden drie bestaande strandhoofden afgebroken. Een deel van het kernmateriaal hiervan gebruiken we voor de opbouw van twee nieuwe strandhoofden op een andere plaats.

Hinder beperken

Om de hinder voor strandgebruikers te beperken, spreiden we de werken over twee jaar, telkens van oktober tot en met april. De werken zijn getij- en weersafhankelijk. Daarom zal weekend- of nachtwerk soms noodzakelijk zijn.

De eerste fase start op 4 oktober 2021 met de aanvoer van al het materiaal. Op 12 oktober starten dan de effectieve werken. In deze eerste fase worden de drie bestaande oostelijke strandhoofden (nr. 4, 5 en 6) afgebroken. Ter hoogte van de Manitobahelling en ten westen van de Van Gansberghehelling komen twee nieuwe, langere en hogere strandhoofden. In deze eerste fase zal de westkant van het strand vrij toegankelijk zijn, behalve een afgebakende werfweg.

De tweede fase van de werken start begin oktober 2022. Strandhoofden 2 en 3 worden dan verhoogd en verlengd. Tijdens deze tweede fase zal het oostelijke deel van het strand volledig vrij zijn.

Gerelateerd nieuws

Kust
Kust
Kust

Werken bij MDK

Loodswezen
Loodswezen
Loodswezen
Vloot
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier