Nieuws

Oostende nog mooier en nog beter beveiligd tegen zware stormvloeden.

Gepubliceerd op 12 juli 2021 door Charlotte Devriendt

De nieuwe stormmuur tussen Zeeheldenplein en Visserskaai in Oostende

De werken aan de Albert I-promenade en de Montgomerykaai in Oostende werden deze morgen officieel afgerond. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, burgemeester Bart Tommelein en schepen van Openbare Werken Björn Anseeuw aanschouwden het resultaat. Na tien maanden werken is de zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai nog beter beveiligd tegen zware stormvloeden en is de omgeving verfraaid.

In september vorig jaar sloegen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en stad Oostende de handen in elkaar om de stad verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee en de omgeving te verfraaien. De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai vormde nog een zwakke schakel in de beschermingsgordel van Oostende. De stad maakte van de gelegenheid gebruik om de Albert I-promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen. Ook de watermaatschappij investeerde mee in de werken.

Extra bescherming

Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai bouwde MDK een nieuw stukje vaste stormmuur. Daarnaast is ook alles voorzien om een mobiele stormmuur op te kunnen stellen in geval van storm. In normale omstandigheden is deze mobiele stormmuur amper te zien. Het gaat om hetzelfde type mobiele kering als verder op de zeedijk ter hoogte van de Albert I-promenade.

De bouw van dit stukje stormmuur en mobiele kering vormen onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid. Daarin zijn een reeks maatregelen uitgewerkt om onze 67 kilometer lange kust te beschermen tegen zeer zware stormvloed, één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio.

De kust beschermen tegen zware stormvloeden blijft een topprioriteit”, zegt minister Lydia Peeters. “We mogen daarbij echter niet voorbijgaan aan de belangrijke economische en toeristisch-recreatieve waarde van onze kustregio. We streven daarom een goede samenwerking na met de kuststeden en -gemeenten. Door de zeewering te integreren in de omgeving en werken op elkaar af te stemmen bereiken we een mooi eindresultaat.

Om Oostende te beschermen werden eerder al een aantal werken uitgevoerd:

  • Strandsuppleties in Mariakerke ,Raversijde, Oostende-Centrum en op Oosteroever;

  • Bouw van de mobiele kering langs de Albert I-promenade;

  • Renovatie van het Zeeheldenplein met een verlaagd gedeelte dat bij zware storm de golven opvangt; 

  • Stormmuren langs de Wandelaarkaai en Slijkense Steenweg;

  • Stormmuur in Mariakerke;

  • Duin voor dijk in Raversijde

Voor de maatregelen die nodig zijn vanaf het Montgomerydok tot in de achterhaven zijn de studies volop lopende.

Verfraaiingswerken

Stad Oostende maakte van de gelegenheid gebruik om de Albert I Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat, en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien.

De totale kostprijs van de verfraaiing en de stormmuren is 3,9 miljoen euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid een kleine 1 miljoen euro voor haar rekening. Stad Oostende investeert 1,7 miljoen euro en Farys 1,1 miljoen euro.

Om onze kust te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel en om in te spelen op de klimaatveranderingen wordt fors geïnvesteerd in de veiligheid van onze stad. Stormen zoals Odette en Chiara bewijzen de noodzaak hiervan. De werken aan de Albert I-promenade en de Montgomerykaai maken onze stad dus klaar voor morgen. De impact op de omgeving was groot, gedurende 10 maanden werd een belangrijke verkeersader afgesloten. Het resultaat mag er zijn. Het wordt gezellig kuieren langs de promenade. Dankzij de vlotte samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, TMVW en de stad Oostende realiseren we een totaalproject voor de toekomst”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Gerelateerd nieuws

Kust
Kust
Kust

Werken bij MDK

Vloot
Vloot
Kust
Loodswezen
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier