Onze diensten

Wat doen loodsen?

De loodsen staan kapiteins bij om de grootste schepen veilig en vlot van en naar de havens in Vlaanderen te brengen.

Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt: zowel de Noordzee als de Westerschelde bevatten vele zandbanken en meanders, die vragen dat het gebied door en door gekend is. Onze loodsen beschikken over die nautische knowhow.

Al deze facetten, in alle weersomstandigheden, vereisen absoluut vakmanschap. Met jaarlijks een 150.000-tal scheepsbewegingen voor de Vlaamse kust en over haar rivieren en kanalen, is de Scheldemondenregio één van de drukst bevaren wateren ter wereld.

Bij risicovolle trajecten of bijzondere maritieme projecten verlenen de loodsen ook nautische expertise en advies.

Hoe werkt de nautische keten?

Markante cijfers over het aanloopgebied voor zeeschepen

740 km

of 400 zeemijlen vaarweg

5

havengebieden

13

sluizen

Verloop van een beloodsing

Het schip naar een haven in Vlaanderen vaart, neemt haar loods bij het Vlaamse loodsstation Wandelaar of bij het Nederlandse loodsstation Steenbank.

Eenmaal de loods aan boord is, start de tocht doorheen een nautisch complex en verkeersintensief gebied. Deze schepen gaan rechtstreeks naar één van de kusthavens of via Vlissingen naar Antwerpen of Gent.

Ter hoogte van Vlissingen wordt dan meestal van loods gewisseld om het schip verder te begeleiden tot tegen de kaai in Antwerpen of Gent.

Wat gebeurt er bij slecht weer?

Door swaths te gebruiken (small waterplane area twin hull) kunnen loodsen al langer doorwerken in zware weersomstandigheden.

Als het niet meer mogelijk is om een loods veilig aan boord te brengen van een schip, dan kunnen schepen die voldoen aan bepaalde veiligheidscriteria, terugvallen op 'loodsen op afstand'.

De loodsen adviseren de schepen bij hun navigatie vanuit de verkeerscentrale in Zeebrugge. De lage verkeersintensiteit op dat moment laat dit veilige alternatief toe.

Loodstrajecten

Het te beloodsen gebied loopt van Duinkerke tot de havens van Gent en Antwerpen.

Er zijn vier trajecten die de loodsen kunnen volgen: het kusttraject tussen het loodsstation Wandelaar en Nieuwpoort, Oostende of Zeebrugge; het zeetraject tussen het loodsstation Wandelaar of Steenbank en de Scheldemonding ter hoogte van Vlissingen, het kanaaltraject tussen de Scheldemonding en via het kanaal Gent-Terneuzen tot in Gent en het riviertraject tussen de Scheldemonding en de haven van Antwerpen of verder stroomopwaarts op de Boven-Zeeschelde tot in Wintam.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier