Over Vloot

Toonaangevend in overheidsvaartuigen

Vloot is een rederij gespecialiseerd in het management van overheidsvaartuigen en dit zowel op het vlak van operationele inzet, technisch beheer en scheepsbouw. Ze maakt via het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust deel uit van de Vlaamse overheid en staat mee in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Ze richt zich voornamelijk op de publieke sector, maar het komt voor dat de private sector ook wenst gebruik te maken van de specifieke kennis van Vloot.

Vloot zet een veertigtal vaartuigen in en stelt meer dan 500 collega's te werk op vijf verschillende locaties: Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen.

De organisatie streeft continu naar innovatie, duurzaamheid en klantgerichtheid en een partnerschap met klanten en belanghebbenden. Daarvoor werkt Vloot aan een innovatieve en sterke rederij met een transparante dienstverlening binnen een milieubewust kader.

Missie en visie

Missie

Vloot is een rederij gespecialiseerd in het management (operationeel, technisch, scheepsbouw) van schepen die ingezet worden voor opdrachten binnen de overheidsniche.

Visie

Vloot streeft naar een ruimer geïntegreerd partnerschap met de klanten en belanghebbenden via een sterke, innovatieve rederij die een meerwaarde betekent in een evoluerende, duurzame maatschappij (overheid en politiek).

SHEQ

SHEQ staat voor Safety (veiligheid), Health (gezondheid), Environment (milieu) en Quality (kwaliteit).

Vloot heeft gekozen voor een geïntegreerd beheerssysteem. Hierin zijn de belangrijkste thema’s opgenomen die bijdragen tot een marktconforme organisatie. Vloot werkt ook mee aan overkoepelende initiatieven van het agentschap, de Vlaamse overheid of Europese programma’s. Samenwerkingsverbanden die de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verhogen worden hierin meegenomen.

Werken bij Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier