Over Vloot

Toonaangevend in overheidsvaartuigen

Vloot is een rederij gespecialiseerd in het management van overheidsvaartuigen en dit zowel op het vlak van operationele inzet, technisch beheer en scheepsbouw. Ze maakt via het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust deel uit van de Vlaamse overheid en staat mee in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Ze richt zich voornamelijk op de publieke sector, maar het komt voor dat de private sector ook wenst gebruik te maken van de specifieke kennis van Vloot.

Vloot zet een veertigtal vaartuigen in en stelt meer dan 500 collega's te werk op vijf verschillende locaties: Oostende, Nieuwpoort, Antwerpen, Gent en Vlissingen.

De organisatie streeft continu naar innovatie, duurzaamheid en klantgerichtheid en een partnerschap met klanten en belanghebbenden. Daarvoor werkt Vloot aan een innovatieve en sterke rederij met een transparante dienstverlening binnen een milieubewust kader.

Missie en visie

Missie

Vloot is een rederij gespecialiseerd in het management (operationeel, technisch, scheepsbouw) van schepen die ingezet worden voor opdrachten binnen de overheidsniche.

Visie

Vloot streeft naar een ruimer geïntegreerd partnerschap met de klanten en belanghebbenden via een sterke, innovatieve rederij die een meerwaarde betekent in een evoluerende, duurzame maatschappij (overheid en politiek).

SHEQ

Safety Health Environment Quality

SHEQ staat voor Safety (veiligheid), Health (gezondheid), Environment (milieu) en Quality (kwaliteit).

Geïntegreerde opvolging

Vloot heeft gekozen voor een geïntegreerd beheerssysteem. Hierin zijn de belangrijkste thema’s opgenomen die bijdragen tot een marktconforme organisatie.

Vloot streeft niet alleen naar het zich conform stellen met de bindende regels en voorschriften. Het omvat ook het streven naar een continue verbetering om zo toonaangevend te zijn in haar functie als rederij.

Vooruitstrevend beleid

Onze klanten en hun mening zijn belangrijk. We werken proactief om de klantentevredenheid hoog te houden. Dit in een veilige context, zowel voor de klant als voor de eigen medewerkers. Daarom besteden we veel aandacht om het aantal arbeidsongevallen zo laag mogelijk te houden.

De vooruitstrevende houding trekken we door naar het aspect milieu. We werken actief aan de verkleining van onze milieuvoetafdruk met focus op het brandstofverbruik. Een belangrijk initiatief in dit kader is het innovatief vergroeningstraject voor de vaartuigen.

Certificatie

De ISO 9001, ISO 14001 en ISM certificaten bevestigen dat Vloot voldoet aan de hoge eisen dat het kwaliteitsmanagementsysteem (9001), het milieumanagementsysteem (14001) en het veiligheidsmanagementsysteem (ISM) stelt.

Werken bij Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier