Persberichten MDK

Op deze pagina kan je de recente persberichten vinden die uitgegeven zijn door MDK.

Voor aanvullende vragen of algemene vragen, kan je steeds contact opnemen met de woordvoerder van het agentschap.

Persbericht 5 oktober 2021: Minister Lydia Peeters neemt veerboot CYRIEL BUYSSE plechtig in gebruik

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters nam vandaag in Gent de veerboot CYRIEL BUYSSE plechtig in gebruik: “Personenmobiliteit via het water is een belangrijk alternatief op strategische verkeersaders, zowel voor recreatieve verplaatsingen als voor woon-werkverkeer. De veerboot CYRIEL BUYSSE staat mee in om een vlotte verbinding over het kanaal Gent-Terneuzen te verzekeren.”

Mobiliteit via het water wint steeds meer aan belang in Vlaanderen. “Het is essentieel om op strategische locaties in te zetten op personenmobiliteit via het water om een vlotte verbinding te realiseren. De veerdiensten van Langerbrugge en Terdonk kregen er een nieuwe veerboot bij, goed voor een investering van 3,95 miljoen euro en absoluut noodzakelijk om een vlot transport te garanderen in deze Gentse regio van North Sea Port. Door investeringen in deze vorm van mobiliteit en nieuwe vaartuigen te bouwen, dragen we bij aan het uitgebreid aanbod van duurzame transportmodi. In 2020 zetten de veerdiensten van Langerbrugge en Terdonk samen 1.016.626 passagiers over. Dit aantal ligt ondanks COVID in dezelfde lijn als pre-COVID,” aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

"We streven continu naar verbetering, groot en klein, zichtbaar en achter de schermen. Via innovatieve toepassingen, efficiëntiewinsten en duurzame samenwerking slagen we erin om samen mooie projecten te verwezenlijken," vult Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap MDK verder aan. Een van de speerpunten van het agentschap is om een vergroeningstrend te realiseren. Ook het welzijn van de medewerkers staat hoog op de agenda. "Want het zijn onze collega’s die zich elke dag inspannen," zegt Nathalie Balcaen, "daarom zetten we in op kwalitatief en ergonomisch materiaal om goede werkomstandigheden te creëren." Het agentschap MDK is opgetogen dat dit feestelijke moment, maar bovenal belangrijk moment voor de bemanning van het schip, kon doorgaan. Meter Kathleen Verhelst doopte het schip en wenste de CYRIEL BUYSSE en haar bemanning een behouden vaart.

De veerboot is gebouwd door scheepswerf Damen (Nederland). Net zoals de andere vaartuigen van het agentschap MDK vaart het veer op zwavelarme brandstof en wordt het scheepsmanagement geborgd door een geïntegreerd kwaliteitssysteem. De veerboot kenmerkt zich door de typische rompvorm die nodig is om personenwagens en vrachtverkeer aan boord te nemen. Met een lengte van 32,99 meter, een breedte van 9,13 meter en een diepgang van 2,05 meter is ook dit recentste vaartuig volledig uitwisselbaar met de andere schepen die varen in Langerbrugge en Terdonk. Het vaartuig haalt een snelheid van 14 km per uur.

MDK koos opnieuw voor een naam van een schrijver gelinkt aan de regio waar de veerboot dienst doet. Cyriel Buysse, geboren in 1859 in Nevele, bracht heel wat proza- en toneelstukken uit en werkte daarnaast ook mee aan verslagen voor kranten. Hoewel Cyriel Buysse een stuk van zijn leven in Den Haag (Nederland) woonde, keerde hij met zijn gezin telkens terug naar Afsnee bij Gent tijdens de lente- en zomermaanden, waar hij ook overleed in 1932. Op de veerboot staat een citaat uit een verhaal over een van zijn roeitochten op de Leie: “Het water kabbelde en spatte, de kleine boot ging met de korte golfjes op en neer gelijk een zeeschuitje en af en toe raasde het mooie vlaggetje hartstochtelijk in de wind.”

Persbericht 4 oktober 2021: Nieuwe strandhoofden voor strand Wenduine

Begin oktober start het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) op het strand van Wenduine de werken voor de bouw van vier nieuwe strandhoofden (in de volksmond golfbrekers genoemd). Deze moeten zorgen voor minder erosie van het strand waardoor minder onderhoud nodig is om de kustveiligheid op peil te houden. 

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Daardoor is de regio minder veilig bij stormvloeden en is het strand gevoeliger aan erosie of afkalving dan op andere plaatsen. Die erosie zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge, met verzanding van de jachthaven tot gevolg. Om Wenduine te beschermen tegen zware stormvloeden bestond de oplossing er tot nu toe in om regelmatig een onderhoudssuppletie uit te voeren. Het strand blijft echter onvoldoende stabiel.  

 Structurele en kostenefficiënte oplossing

“Het nieuwe strandhoofdenveld moet het zand beter vasthouden op het strand”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Zowel het onderhoud van het strand in Wenduine als de baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge bij verzanding vormen een hoge onderhoudskost. Een structurele en kostenefficiënte oplossing was hier dus noodzakelijk. De bouw van de vier nieuwe strandhoofden is goed voor een investering van 8.151.536,29 EUR. Bij de afbraak van de drie bestaande strandhoofden wordt er op een duurzame manier omgegaan met de materialen. Zo gebruiken we een deel van het kernmateriaal bij de bouw van twee nieuwe strandhoofden.

Hinder beperken

Om de hinder voor strandgebruikers te beperken, spreidt MDK de werken over twee jaar, telkens van oktober tot en met april. De werken zijn getij- en weersafhankelijk. Daarom zal weekend- of nachtwerk soms noodzakelijk zijn.

De eerste fase start op 4 oktober 2021 met de aanvoer van al het materiaal. Op 12 oktober starten dan de effectieve werken. In deze eerste fase worden de drie bestaande oostelijke strandhoofden (nr. 4, 5 en 6) afgebroken. Ter hoogte van de Manitobahelling en ten westen van de Van Gansberghehelling komen twee nieuwe, langere en hogere strandhoofden. In deze eerste fase zal de westkant van het strand vrij toegankelijk zijn, behalve een afgebakende werfweg van stalen rijplaten op het strand. Alle werfverkeer zal verlopen via strandtoegang De Cabane.

De tweede fase van de werken start in oktober 2022. Strandhoofden 2 en 3 worden dan verhoogd en verlengd. Tijdens deze tweede fase zal het oostelijke deel van het strand volledig vrij zijn. 

Impact op de strandgebruikers 

Na de aanleg van de nieuwe strandhoofden blijven alle huidige functies van het strand behouden.  

In overleg met de reddingsdiensten zullen de zwemzones verbeterd worden. De drie zwemzones zullen elk zo’n 210 meter breed zijn. Zo is er in elke zone voldoende plaats om uit te wijken en weg te blijven van de strandhoofden. 

Ook de zones waar bijvoorbeeld surfers, waterscooters of andere brandingsporten het water in mogen zullen lichtjes wijzigen. 

Kardinale boeien ten noorden van de nieuwe strandhoofden zullen het einde ervan markeren

Zeg geen golfbreker tegen een strandhoofd 

De stenen constructies dwars op het strand noemen we in de volksmond meestal golfbrekers. In het dialect is het dan weer een ‘brislam’, ‘boarebreker’ of ‘katteie’. Maar eigenlijk zijn het strandhoofden. Wat is nu het verschil tussen een golfbreker en een strandhoofd? 

Een strandhoofd is een beschermingsconstructie, vroeger in hout, nu in steen, die dwars over het strand, loodrecht op de kustlijn is aangelegd. Het moet verhinderen dat zand wegspoelt van het strand. Strandhoofden breken de golven niet. Ze kunnen kusterosie tegengaan door de brandingsstroom te blokkeren of te verminderen. Langs onze kust zijn ze ook effectief om de getijstroom van de kust af te houden en te voorkomen dat deze stroom diepe geulen vlak voor het strand laat ontstaan. Strandhoofden werken alleen als de golven het strand onder een hoek benaderen en hebben geen effect op het dwarstransport. Ze brengen geen zand naar het strand maar zorgen voor een andere verdeling van het aanwezige zand. Het is van 1985 geleden dat er langs onze kust nog nieuwe strandhoofden zijn gebouwd, toen werden er in Koksijde twee lange strandhoofden gebouwd. 

Een golfbreker is een constructie die parallel met of schuin ten opzichte van de kustlijn staat om de golven te 'breken'. 

 

Persbericht 26 juli 2021: Bouw stormvloedkering bereikt nieuwe mijlpaal dit najaar

In de havengeul van Nieuwpoort krijgt de stormvloedkering meer en meer vorm. In het najaar start een nieuwe fase. Vanaf september voert de aannemer de voorbereidende werken uit voor het neerlaten van de drempel tussen beide landhoofden. Deze werken zullen op bepaalde momenten voor hinder voor het scheepvaartverkeer zorgen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zal de vaarweggebruikers correct en tijdig op de hoogte brengen via wekelijkse updates. 

Om Nieuwpoort en het hinterland te beschermen tegen zware stormvloeden, startte ons agentschap in 2018 met de bouw van de stormvloedkering in de monding van de IJzer. Het landhoofd op linkeroever is ondertussen afgewerkt. In de bouwkuip op rechteroever is het landhoofd volop in aanbouw.  

In september starten de voorbereidende werken voor het neerlaten van de betonnen drempel tussen de twee landhoofden. In die drempel komt uiteindelijk het keerlichaam te liggen. Vooraleer dat kan gebeuren is er nog heel wat voorbereiding nodig: baggeren en plaatsen van bodembescherming, damwanden en berlinerwanden. Het effectief plaatsen van de drempel gebeurt pas in  2022. Daarna wordt de drempel nog gefixeerd en wordt de aansluiting met de landhoofden gerealiseerd. Gedurende de voorbereidende werken dit najaar, zal er regelmatig beperkte doorgang zijn in de vaargeul voor de vaarweggebruikers. Deze hinder zal van fase tot fase verschillen. 

In bepaalde fases zal de beperkte doorgang enkel tijdens de werkuren (van 7u tot 17u op weekdagen) gelden, in andere fases zal er ook ’s avonds en in het weekend beperkte doorgang zijn. De werken aan de stormvloedkering zijn sterk afhankelijk van het weer waardoor de planning soms onverwacht kan wijzigen. Sommige fases zijn afhankelijk van het getij, waardoor de normale werkuren wat kunnen opschuiven.  

Download hier de globale planning

Vaarinfo stormvloedkering  Nieuwpoort

We vinden het belangrijk om de vaarweggebruikers  correct en tijdig op de hoogte te brengen van de beperkte doorgang in de vaargeul. Vanaf 10 september zullen we wekelijks een ‘Vaarinfo stormvloedkering’ uitsturen. Daarin zal de situatie voor de daaropvolgende week toegelicht worden. Inschrijven voor deze wekelijkse update kan via deze link: of op www.stormvloedkeringnieuwpoort.be. De update zal telkens in het Nederlands en in het Engels opgemaakt worden. 

Naast inschrijven op de wekelijkse update via e-mail raden we de vaarweggebruikers ook aan om de app ‘Stormvloedkering Nieuwpoort’ te downloaden. Je kan de app zo instellen dat je bij elke wijziging aan de doorvaartbreedte een pushbericht ontvangt. Op die manier ben je op elk moment op de hoogte van voorziene maar ook van onvoorziene wijzigingen in de situatie. Op de app vind je naast info over hinder of stremming ook gegevens over het getij, de wind en de golfhoogte.  

Wat doen bij noodgevallen? 

Geraak je in nood op zee of in de vaargeul in Nieuwpoort? Contacteer dan het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.  

Persbericht 12 juli 2021: Eerste elektrische veerboot in gebruik genomen door minister Lydia Peeters!

Een absolute primeur,” zo klinkt het bij het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat met trots de elektrische veerboot voorstelt. Een primeur voor MDK, maar ook voor de stad Oostende, want op 12 juli 2021 vaart de eerste elektrische veerboot RAVEEL ONTMOET ENSOR uit met passagiers. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters laat dit moment niet onopgemerkt voorbij gaan. De minister zakt hiervoor af naar Oostende en neemt vandaag deze hypermoderne veerboot in gebruik. “Een duurzaam, innovatief en zeer stil vaartuig wat bijkomend een enorm voordeel is voor de specifieke locatie in de stadkern,” stelt minister Peeters.

Met een investering van afgerond € 2.979.000 voeg ik een uiterst duurzame veerboot toe aan onze vloot. Een belangrijke investering voor MDK, en ook voor Oostende, want deze veerdienst is bijzonder belangrijk voor recreatieve verplaatsingen in de regio. Zowat 940.000 passagiers maakten gebruik van de veerdienst in 2019, een absoluut topjaar. In 2020 waren dat er een stuk minder, zowat 444.000 passagiers, te wijten aan de pandemie,” vertelt minister Peeters. “Mooi is ook dat er met dit project opnieuw een verhaal gebracht wordt. Het is niet zomaar een boot, maar een vierde Raveelicoon aan de kust. Opnieuw een mooie ode aan de meester die binnenkort honderd zou geworden zijn.” Er werd voor gekozen om de nieuwe elektrische veerboot te huldigen in hetzelfde kleedje als de huidige veerboten. Deze schetstekening ontworpen door Roger Raveel is ondertussen een gekend beeld in de haven van Oostende. Nieuw is dat op de spiegel van het vaartuig een extra werk werd aangebracht. “Een echte levensgebeurtenis van Roger Raveel waarbij hij kort na de Tweede Wereldoorlog James Ensor ontmoette.” Dit werk schilderde Raveel op de eerste verdieping in het gebouw aan de Sir Winston Churchillkaai waar Vloot, onderdeel van MDK, normaal gehuisvest is. Het werk illustreert de naam van het vaartuig en toont de link van beide grootmeesters met de stad Oostende.

De opmerkzame voorbijganger zag dit nieuwste exemplaar ongetwijfeld al varen. De bemanning kreeg de afgelopen weken een intensieve opleiding om het elektrisch veer volledig onder de knie te krijgen. “Niet evident want de veerboot is veel groter, maar ook de technologie is helemaal nieuw,” duidt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK. “Het schip meet 23 meter lang en 6,5 meter breed en kan tot honderd passagiers overzetten wat een verdubbeling is van de huidige capaciteit.” De RAVEEL ONTMOET ENSOR maakt gebruik van zeer vooruitstrevende technieken. Het vaart met een voortstuwingssysteem dat half zo groot is als een dieselelektrisch voortstuwingssysteem dankzij de kleinere, zeer efficiënte en lichte elektromotoren. Enkel in geval van nood, bijvoorbeeld bij lange uitval van de walvoeding, zal het voortstuwingssysteem aangedreven worden door een dieselgenerator.

De laadtoren bevindt zich op het drijvend ponton aan de Oosteroever en dient om de RAVEEL ONTMOET ENSOR overdag bij te laden. Ook de zonnepanelen die op het dak geïnstalleerd zijn, leveren voldoende energie om in de volledige energiebehoefte van het veer te voorzien met uitzondering van het voortstuwingssysteem. De RAVEEL ONTMOET ENSOR heeft een autonomie van ongeveer drie uren varen aan cruisesnelheid. Dat betekent dat de boot gedurende drie uren enkel op batterijen kan varen. “Dat is natuurlijk niet voldoende om een volledige dag te overbruggen. Daarom zal de veerboot per drie tot vier vaarten tijdens het in- en uitstappen van de passagiers bijladen aan Oosteroever. ‘s Nachts zal de veerboot telkens volledig opladen via walstroom,” vult Nathalie Balcaen verder aan.

Oosteroever is in volle ontwikkeling. De stadswijk is uniek, modern en ademt een bijzonder sfeer uit. Bovendien is de natuur er een echte troef. Een echte ‘place to be’. De elektrische veerboot maakt de verbinding met het bruisende stadscentrum, het kloppend hart van onze stad, makkelijker. De nieuwe veerboot is niet alleen een stuk groter maar is bovenal milieuvriendelijk. Niet enkel voor wagens maar ook voor boten moeten we de omslag maken”, aldus een tevreden burgemeester Bart Tommelein.

Op dit moment geldt nog steeds een beperking van het aantal passagiers door COVID-19, waardoor er met de nieuwe veerboot maximum 60 passagiers mee kunnen per overtocht. Op de andere veerboten geldt een beperking van maximum 30 passagiers per overtocht.

Persbericht 12 juli 2021: Oostende nog mooier en nog beter beveiligd tegen stormvloeden

De werken aan de Albert I-promenade en de Montgomerykaai in Oostende werden deze morgen officieel afgerond. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, burgemeester Bart Tommelein en schepen van Openbare Werken Björn Anseeuw aanschouwden het resultaat. Na tien maanden werken is de zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai nog beter beveiligd tegen zware stormvloeden en is de omgeving verfraaid.

In september vorig jaar sloegen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en stad Oostende de handen in elkaar om de stad verder te beschermen tegen overstromingen vanuit zee en de omgeving te verfraaien. De zone tussen het Zeeheldenplein en de Visserskaai vormde nog een zwakke schakel in de beschermingsgordel van Oostende. De stad maakte van de gelegenheid gebruik om de Albert I-promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen. Ook de watermaatschappij investeerde mee in de werken.

Extra bescherming

Tussen de bestaande stormmuren op het Zeeheldenplein en de Visserskaai bouwde MDK een nieuw stukje vaste stormmuur. Daarnaast is ook alles voorzien om een mobiele stormmuur op te kunnen stellen in geval van storm. In normale omstandigheden is deze mobiele stormmuur amper te zien. Het gaat om hetzelfde type mobiele kering als verder op de zeedijk ter hoogte van de Albert I-promenade.

De bouw van dit stukje stormmuur en mobiele kering vormen onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid. Daarin zijn een reeks maatregelen uitgewerkt om onze 67 kilometer lange kust te beschermen tegen zeer zware stormvloed, één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio.

De kust beschermen tegen zware stormvloeden blijft een topprioriteit”, zegt minister Lydia Peeters. “We mogen daarbij echter niet voorbijgaan aan de belangrijke economische en toeristisch-recreatieve waarde van onze kustregio. We streven daarom een goede samenwerking na met de kuststeden en -gemeenten. Door de zeewering te integreren in de omgeving en werken op elkaar af te stemmen bereiken we een mooi eindresultaat.

Om Oostende te beschermen werden eerder al een aantal werken uitgevoerd:

  • Strandsuppleties in Mariakerke, Raversijde, Oostende-Centrum en op Oosteroever;

  • Bouw van de mobiele kering langs de Albert I-promenade;

  • Renovatie van het Zeeheldenplein met een verlaagd gedeelte dat bij zware storm de golven opvangt; 

  • Stormmuren langs de Wandelaarkaai en Slijkense Steenweg;

  • Stormmuur in Mariakerke;

  • Duin voor dijk in Raversijde.

Voor de maatregelen die nodig zijn vanaf het Montgomerydok tot in de achterhaven zijn de studies volop lopende.

Verfraaiingswerken

Stad Oostende maakte van de gelegenheid gebruik om de Albert I Promenade tussen de Van Iseghemlaan en de Cirkelstraat, en de Montgomerykaai opnieuw aan te leggen en zo de omgeving te verfraaien.

De totale kostprijs van de verfraaiing en de stormmuren is 3,9 miljoen euro. Daarvan neemt de Vlaamse overheid een kleine 1 miljoen euro voor haar rekening. Stad Oostende investeert 1,7 miljoen euro en Farys 1,1 miljoen euro.

Om onze kust te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel en om in te spelen op de klimaatveranderingen wordt fors geïnvesteerd in de veiligheid van onze stad. Stormen zoals Odette en Chiara bewijzen de noodzaak hiervan. De werken aan de Albert I-promenade en de Montgomerykaai maken onze stad dus klaar voor morgen. De impact op de omgeving was groot, gedurende 10 maanden werd een belangrijke verkeersader afgesloten. Het resultaat mag er zijn. Het wordt gezellig kuieren langs de promenade. Dankzij de vlotte samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, TMVW en de stad Oostende realiseren we een totaalproject voor de toekomst”, aldus burgemeester Bart Tommelein.

Persbericht 25 juni 2021: Zomermaanden aan de kust: "Genieten is belangrijk, veiligheid primeert"

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) staat het hele jaar door paraat om reddingsacties op zee te coördineren. De zomerperiode blijft klassiek een iets drukkere periode, zeker nu heel wat mensen door de coronamaatregelen niet naar het buitenland trekken maar genieten van vakantie in eigen land. “Als je naar het strand komt, doe dit met de nodige waakzaamheid. Want de zee is geen zwembad,” benadrukt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Hulp aan personen in nood

Tijdens de zomermaanden zijn de strandredders vaak het eerste aanspreekpunt op het strand. Zij staan in goede verbinding met het MRCC, die de reddingen op zee verder coördineert en de varende en vliegende eenheden activeert. Voor incidenten dichtbij de branding wordt de ‘afsprakenregeling reddingen aan zee’ ingeschakeld. Dit is een procedure waarbij de hulpdiensten aan land als op zee samenwerken om personen in nood of als vermist opgegeven, te redden of te zoeken. Het MRCC werkt hiervoor nauw samen met alle betrokken spelers waarbij iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: zo snel en efficiënt mogelijk het incident tot een goed einde brengen. Ook voorziet het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de centrale communicatieapparatuur voor de strandredders. Hierdoor is een goede communicatie tussen strandredders onderling alsook met de zeereddingsdienst gegarandeerd.

Nodige waakzaamheid

Ook dit jaar nemen de verschillende hulpdiensten de nodige voorzorgen. De strandredders van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen bijvoorbeeld, delen opnieuw gratis polsbandjes uit voor kinderen. COVID-19 blijft nog steeds een belangrijk aandachtspunt. De hulpdiensten houden hier rekening mee. Er wordt ook op gerekend dat de strand- en kustbezoekers hun gezond verstand gebruiken en de veiligheidsmaatregelen opvolgen. Daarnaast is het belangrijk om geen onnodige risico’s te nemen en enkel in zee te gaan in de bewaakte zones. “Genieten is belangrijk,  veiligheid primeert,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Zo staan we absoluut klaar om reddingen te coördineren met het MRCC als het dan toch misgaat op zee. We benadrukken: als je naar het strand komt, doe dit met de nodige waakzaamheid, want de zee is geen zwembad.”

Het MRCC in cijfers

De zomermaanden juli en augustus waren afgelopen zomer rustiger dan andere jaren voor het MRCC,  Zowel in juli als in augustus werden er op het MRCC telkens 40 incidenten geregistreerd, wat minder is dan de jaren ervoor. “Als het misgaat op zee en er een oproep binnenkomt bij het MRCC in Oostende, analyseren de operationele verkeersleiders het incident en treden ze samen met de kustwachtpartners in actie. Een succesvolle samenwerking, maar ook hier is preventie het halve deel van het werk”, zegt Dries Boodts van het MRCC, onderdeel van afdeling Scheepvaartbegeleiding (MDK). De strandredders van IKWV telden vorig jaar wel 1.079 verloren gelopen kinderen. Gelet op het goede weer valt dit cijfer nog mee. Zonder de coronamaatregelen had het cijfer naar alle waarschijnlijkheid hoger gelegen. "Ook dit jaar staat er terug een hele team hulpdiensten klaar aan de kust die mee zorgen voor de veiligheid. Medio september geven we een update van de MRCC cijfers voor de zomer 2021. Ik verwacht dit jaar extra veel bezoekers aan de kust: genieten mag, maar zorg goed voor jezelf, je familie of vrienden. Veiligheid primeert, dat is de boodschap," vult minister Peeters verder aan.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier