Projecten

Het Zwin in verandering

Zicht op het grotere Zwin

Sinds 2019 is het Zwin zo'n 120 hectare groter geworden. De oude Internationale Dijk werd afgegraven om verzanding van het gebied tegen te gaan. Tegelijk kreeg de unieke en beschermde getijdennatuur meer ruimte. Een nieuwe Internationale Dijk verhoogt de kutsveiligheid van het West-Vlaamse en Zeelandse achterland.

Algemene projectinfo

Doorbraak van de oude Internationale Dijk

Tussen 2016 en 2019 is het Zwin uitgebreid met 120 hectare om de toekomst van dit unieke getijdengebied veilig te stellen. De uitbreiding zorgde voor een grotere oppervlakte van getijdennatuur en verkleinde het overstromingsgevaar vanuit zee. De nieuwe zeewerende kleidijk is uniek in Vlaanderen. Hij is even hoog als de vorige Internationale Dijk (zes tot zeven meter) maar dubbel zo breed. Hij beschermt de kust en het achterland tegen zeer zware stormvloeden.

Het nieuwe fiets- en wandelpad biedt je een weergaloos zicht op de Zwinvlakte en het omringende polderlandschap. Vier uitkijkpunten geven je een prachtig zicht op de bredere, diepere en langere Zwingeul en het nieuwe broedeiland.

Een visvriendelijk pompgemaal en de grachten aan de voet van de dijk zorgen er samen voor dat zout water in het Zwin blijft en niet naar de omliggende polder stroomt. Bij hevige regen helpen de pompen om wateroverlast in de oostkustpolders te beperken. De pompboezem vangt overtollig regenwater op en pompt het over naar het Zwin.

Het Zwin vormt nu niet alleen als natuurgebied, maar ook toeristisch een grensoverschrijdende verbinding tussen Zeeland en Vlaanderen.

De bouw van de nieuwe dijk is een deelproject uit het Masterplan Kustveiligheid.

De uitbreiding was een grensoverschrijdend project met een intensieve samenwerking tussen verschillende projectpartners uit Nederland en Vlaanderen: MDK, agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Zeeland, Vlaamse Milieumaatschappij en Oostkustpolder.

Het Zwin in beeld

Tekening van het nieuwe Zwin
De aanwezigen kregen een flesje met zand mee als herinnering aan de oude Internationale Dijk
Vlonderpad in het Zwin
Fietspad op de Zwindijk met grazende schapen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier