Projecten

Living Lab Raversijde: een levend laboratiorum op het strand

Wat is de impact van zware stormen op onze kust? Hoe krachtig slaan golven in op zeedijken? In welke mate transformeert de wind de duinen? Dat onderzoeken de afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Waterbouwkundig Laboratorium (Departement MOW) in het Living Lab Raversijde. 

Algemene projectinfo

Wie langs het strand tussen Oostende en Middelkerke wandelt, kan er niet naast kijken. Voor de bestaande zeedijk is er over een afstand van 750 meter een proefopstelling met duinen, een zogenaamde duin voor dijk. Even verderop staat op het strand een betonnen constructie,  een onderzoeksdijk om de golfoverslag en -kracht op het strand te monitoren. Beide onderzoeksprojecten maken deel uit van ‘Living Lab Raversijde’, een levend laboratorium waar  wordt onderzocht hoe we onze kust beter kunnen beschermen. 

Duin voor dijk

MDK startte in het voorjaar van 2021 samen met de stad Oostende met de aanleg van de duin voor dijk. Over een lengte van 750 meter plantte MDK voor de dijk verschillende zones met rijshouthagen en helmgras, telkens met een andere opstelling.

Aan de hand van hypergevoelige meetapparatuur kunnen we nagaan in welke mate de duinenstrook zand kan opvangen en wat de ideale aanlegmethode voor zo’n duin is. Zo’n duin kan opwaaiend zand helpen vermijden dat anders op de weg en tussen de tramsporen terecht komt. En met de info over de groei en aanleg van duinen kunnen we ook onze kust beter beschermen tegen stormvloeden vanuit zee.

Door alle data te combineren met gegevens van nabijgelegen weerstations, krijgen we meer inzicht in de werking van duinen en hoe we ze het best kunnen inzetten om onze kust te beschermen. 

Onderzoeksdijk

Op het strand ter hoogte van Domein Raversijde werd ook een kunstmatige onderzoeksdijk gebouwd. Deze betonnen constructie van twintig bij twintig meter staat op het strand tussen laag- en hoogwater. Zeven jaar lang zullen verschillende partijen hier onderzoek doen naar de kracht en effecten van golven op de dijk.  

De dijk is ingedeeld in vier vakken die de verschillende vormen van een zeedijk nabootsen en is omgeven door meetinstrumenten. De sensoren op de dijk meten hoeveel golfoverslag de golven veroorzaken en hoe hard ze inbeuken op de zeewering. Ook de sensoren op de drie meetpalen in het intergetijdegebied voor de onderzoeksdijk verzamelen data.

Deze onderzoeksdijk is de enige ter wereld in zijn soort en biedt unieke opportuniteiten voor onderzoek. Ingenieurs gaan met die data aan de slag om een betere kustbescherming te ontwerpen. Het uiteindelijke doel: meer inzicht krijgen in de impact van stormen op infrastructuren om zo de kustbescherming nog efficiënter te maken. 

Samenwerking

Living Lab Raversijde is een samenwerking tussen de afdeling Kust van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Waterbouwkundig Laboratorium (Departement MOW). 

Bij het onderzoeksproject zijn nog andere partners betrokken. Zo gaat Universiteit Gent aan de slag met de verzamelde data van de onderzoeksdijk. Studenten KU Leuven buigen zich dan weer over de duin voor dijk en het door de wind gedreven transport van zand. Ook andere wetenschappelijke instellingen en studenten kunnen zich aansluiten en onderzoek uitvoeren in het kader van kustbescherming. 

Meer leren over het Living Lab, de onderzoeksdijk en de duin voor dijk? Ga dan zeker een kijkje nemen in Raversijde. 

Ben je als onderzoeker op zoek naar een samenwerking? Neem dan contact op. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier