Projecten

Onderzoeksdijk Raversijde

De onderzoeksdijk op het strand van Raversijde

Op het strand ter hoogte van Domein Raversijde bouwden we een kunstmatige testdijk. De dijk van 20 meter bij 20 meter staat op het strand tussen laag- en hoogwater. Zeven jaar lang zullen verschillende partijen onderzoek voeren naar de golfslag en -kracht op de dijk. Het uiteindelijke doel: meer inzicht krijgen in de impact van stormen op onze infrastructuren om zo onze kustbescherming nog efficiënter te maken. Het innovatief onderzoek vloeit voort uit het Crest-project (Climate Resilient Coast)

Algemene projectinfo

De onderzoeksdijk op het strand van Raversijde

Het lijkt vreemd om een dijk op het strand te plaatsen. Toch is de locatie voor de onderzoeksdijk niet zomaar gekozen. Enkel bij extreem zwaar stormweer slaan de golven over de bestaande zeedijk. Om op korte termijn de impact van de golven op de zeedijk te kennen, bouwden we de testdijk op het strand. De zone vóór Domein Raversijde heeft bijna geen droog strand.

Het dijklichaam is ongeveer 20 meter op 20 meter en 3,4 meter hoog. De dijk bestaat uit gewapend beton. Sensoren zullen de golfoverslag en -kracht opmeten. Een golfmeetboei in dieper water meet de opkomende golfcondities. Drie meetpalen in het intergetijdengebied (de zone die boven water blijft bij laagwater en onder water komt bij hoogwater) meten tot slot de golftransformaties tot aan de testdijk. Alle data komt binnen in een labokeet op de zeedijk.

Belang van innovatief onderzoek

Dit innovatieve onderzoeksproject is een samenwerking tussen verschillende partijen. MDK staat in voor de bouw van de dijk en de meetapparatuur. De Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium zullen aan de slag gaan met de verzamelde gegevens. Zeven jaar lang zullen zij de golfslag en -kracht monitoren. We verwachten dat er tijdens het onderzoek zo'n veertig relevante stormen op de testdijk zullen inbeuken.

Dergelijk innovatief onderzoek is belangrijk voor onze kustbescherming. Door meer inzicht te krijgen op de processen van golfoverslag en -kracht zal ons agentschap de kustbescherming nog efficiënter kunnen maken.

Planning

Voorjaar 2021

Bouw testdijk

Najaar 2021

Start onderzoek

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier