Projecten

Overstromingsmaatregelen achterhaven Oostende

Simulatiebeeld van het gekozen alternatief Simulatiebeeld van het gekozen alternatief

De achterhaven vormt vandaag nog een zwakke schakel in de kustveiligheid. Hierdoor zijn Oostende en Bredene momenteel nog niet volledig beschermd tegen overstromingen vanuit zee. Op dit moment loopt een detailstudie over het gekozen alternatief.

Algemene projectinfo

Luchtfoto achterhaven Oostende

De achterhaven van Oostende is een complex gebied met heel wat constructies:

 • De Spuikom met uitwateringsconstructie

 • Het Maartensas

 • Sas Slijkens

 • De jachthaven RYCO met het beschermde clubgebouw

 • De bestaande stormmuren

 • De Noordede

 • Het Kanaal Gent-Brugge-Oostende

 • De voorhaven

 • De vaste wegbruggen in de N34

 • De vaste trambruggen

Bij een zware stormvloed vandaag zou er een zone van ongeveer 4000 hectare overstromen. In grote laaggelegen gebieden zou er tussen de twee en 2,5 meter water staan. Extra maatregelen in de achterhaven om ook dit deel van Oostende en Bredene te beschermen zijn dus noodzakelijk.

Dit is een deelproject van het Masterplan Kustveiligheid.

Plan van verschillende constructies in de achterhaven van Oostende

Voorkeursalternatief

Na een uitgebreide studie kwam het agentschap MDK tot een voorkeursalternatief. Dat alternatief wordt nu verder uitgewerkt in een detailstudie.

Het gekozen alternatief bestaat uit verschillende constructies:

 • Locatie A, waar de Spuikom uitmondt in de achterhaven: nieuwe uitwateringsconstructie met schuiven die bij storm dichtgezet worden.  

 • Locatie B, waar het Kanaal Gent-Brugge-Oostende en de Noordede uitmonden in de achterhaven: stormvloedkering met schuiven die bij storm dichtgezet wordt.

 • Landwaarts van het clubgebouw van de RYCO: een stormmuur om de stormvloedkering en de uitwateringsconstructie te verbinden. De muur zal ingepast worden in de omgeving en er worden ook nodige doorgangen voorzien.

 • Tot slot worden de bestaande stormmuren langs de Vismijnlaan en de Slijkensesteenweg doorgetrokken zodat ze aansluiten op de nieuwe constructies.

De maatregelen liggen allemaal aan zeezijde van de kustbaan, de N34. Op die manier blijft de kustbaan, die een belangrijke ontsluitingsweg is met een grote hulp- en evacuatiefunctie, bruikbaar en veilig vóór en tijdens zware stormvloed.

Planning

Momenteel wordt het voorkeursalternatief verder in detail bestudeerd. Als het ontwerp klaar is volgen het vergunningstraject en de aanbestedingsprocedure. Daarna gaat het project in uitvoering. Voorafgaand aan het vergunningstraject zal het ontwerp nog gedetailleerd toegelicht worden tijdens een infomoment.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier