Projecten

Stormmuur Zeebrugge fase 1

Mobiele rolpoort in Zeebrugge

De haven van Zeebrugge vormt een zwakke schakel op vlak van kustveiligheid. Bij zware stormvloed kan Zeebrugge en het achterland overstromen en is er een groot risico op slachtoffers en schade. Om dat te vermijden bouwt MDK een stormmuur. De eerste fase daarvan, tussen de New Yorklaan en de Visartsluis en tussen de Zweedse kaai en de Vandammesluis, is ondertussen afgerond.

Algemene projectinfo

Vaste stormmuur in Zeebrugge

Eind juni 2021 werd de bouw van de stormmuur afgerond. Tussen de New Yorklaan en de Visartsluis is de muur tussen een halve meter en één meter hoog en is ze voorzien van zitbanken. Stad Brugge vernieuwde ondertussen ook het fiets- en voetpad. Dat is nu door een groenzone afgescheiden van de rijweg.

Het tweede stuk stormmuur start aan de toegang van de terminal in de Zweedse kaai en loopt tot aan de Vandammesluis. De hoogte varieert van 30 centimeter tot anderhalve meter. Om de haventerreinen af te bakenen is er bovenop de muur een nieuwe afsluiting geplaatst. Het fiets- en voetpad zijn door een bufferzone van de rijweg afgezonderd, de parkeerstroken langs de kustbaan zijn verdwenen.

In beide zones zijn er openingen in de muur. Die kunnen bij voorspelde stormvloed dichtgezet worden met rolpoorten. Aan de uitwateringsconstructie aan de Vandammesluis is een mobiele kering met schotbalken gezet. Deze zullen enkel open zijn als er onderhoud moet gebeuren aan de haveninstallatie.

De maatregelen die nodig zijn rond de jachthaven van Zeebrugge worden momenteel nog onderzocht.

Dit project is een deelproject van het Masterplan Kustveiligheid.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier