Projecten

Luchtfoto van de werken aan de stormvloedkering

Om Nieuwpoort en omgeving te beschermen bouwen we een stormvloedkering op de monding van de IJzer. De beweegbare stalen kering komt tussen twee betonnen landhoofden te liggen. Bij voorspelde stormvloed zal de kering 90 graden roteren om het water van de zee tegen te houden. Het project zal in 2025 volledig afgewerkt zijn.

Algemene projectinfo

Simulatiebeeld van de stormvloedkering

In de havengeul van Nieuwpoort, op de monding van de IJzer, bouwen we een stormvloedkering. Deze zal de stad en het hinterland in de toekomst beschermen tegen zware stormvloeden. De bescherming door de stormvloedkering is al noodzakelijk bij stormvloeden met een kans op voorkomen van eens in de tien jaar. Het bouwwerk zal echter ook beschermen tegen zwaardere stormvloeden. Er is hierbij rekening gehouden met een zeespiegelstijging van 80 centimeter tot het jaar 2100.

Na de bouw zal er een doorvaartbreedte van 38 meter zijn.

In elk landhoofd komt een omloopriool. Deze zijdelingse kokers moeten ervoor zorgen dat de stroomsnelheden gereduceerd worden .

De bouw van de stormvloedkering is een deelproject van het Masterplan Kustveiligheid.

Hoe werkt het?

De beweegbare stalen kering roteert tussen twee gietstalen assen die verankerd zijn in de betonnen landhoofden. De twee landhoofden zijn verbonden met de oevers van de IJzer. In parkeerstand ligt de kering verdiept in een betonnen drempel op de bodem van de havengeul.

Bij een voorspelde stormvloed of voor een proefsluiting zullen we de kering 90 graden roteren naar de kerende positie. Voor onderhoud kan de kering naar de onderhoudspositie van 180 graden geroteerd worden. In de drie standen, parkeren, keren en onderhoud, kan de stormvloedkering vergrendeld en ontgrendeld worden met behulp van een afstandsbediening.

Aan beide zijden voorzien we de stormvloedkering van een bewegingsmechanisme zodat in één ononderbroken beweging van parkeerstand tot kerende stand of onderhoudsstand geroteerd kan worden. Zelfs als maar één van beide bewegingsmechanismen werkt, zullen we de kering nog steeds bij elke waterstand naar de kerende positie kunnen brengen.

Het filmpje hiernaast toont hoe de stormvloedkering zal werken.

Schema met de drie standen van de stormvloedkering

Sluiten van de kering

Als het waterpeil boven +6 meter TAW (dat is zes meter boven het gemiddeld laagwater bij springtij) dreigt te komen, zal de kering gesloten worden.

Jaarlijks zal één proefsluiting plaatsvinden. De kering zal dan gedurende een volledig getij naar de kerende positie geroteerd worden. Om de twee weken zullen we een testsluiting van kortere duur uitvoeren.

De bediening gebeurt vanuit het bedieningsgebouw op het landhoofd op de rechteroever.

Voor het sluiten van de kering is rekening gehouden met de impact op de waterafvoer van het hinterland. De kering zal gesloten worden bij kentering van laag naar hoog water. Op die manier is er in de haven voldoende ruimte (een buffer) om het water vanuit het binnenland op te vangen. Om dat water te lozen zal de kering geopend worden tussen twee stormpieken. De stormvloedkering zorgt dus niet enkel voor bescherming tegen overstromingen vanop zee, maar ook voor een optimale afvoer vanuit het binnenland tijdens deze hoge waterstanden.

Stormvloedkering in cijfers

70 miljoen €

Kostprijs van de stormvloedkering.

1 miljoen kilo

Gewicht van de stalen kering.

53

Aantal buispalen en damplanken van de bouwkuip waarin een landhoofd wordt opgebouwd.

Stormvloedkering in beeld

Planning werken

VIDEO: bijzonder transport over water

Vanuit Kallo vertrok op 15 april 2022 een opvallende lading. Een ponton met daarop een enorme betonnen drempel. Eindbestemming: havengeul Nieuwpoort. Het gaat om een belangrijk onderdeel van de stormvloedkering die het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) daar momenteel bouwt. Deze stormvloedkering zal Nieuwpoort beschermen tegen zeer zware stormvloeden. Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kwam kijken hoe de laatste hand gelegd wordt aan de enorme drempel.

We brachten de reis van de drempel in beeld. Bekijk het filmpje hieronder.

VIDEO (VR): een unieke kijk in de bouwkuip

Publicaties over de stormvloedkering

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier