Projecten

Strandhoofdenveld Wenduine om erosie tegen te gaan

Luchtfoto van het strand van Wenduine

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Het gevolg is een verminderde veiligheid bij stormvloeden én verhoogde erosie van het strand. Die erosie zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge. Tot nu toe bestond de oplossing erin om regelmatig een onderhoudssuppletie uit te voeren om de veiligheid tegen stormvloeden vanuit zee te blijven garanderen. Het strand blijft echter onvoldoende stabiel. Een nieuw strandhoofdenveld moet ervoor zorgen dat er minder erosie van het strand optreedt.

Algemene projectinfo

Plan met indeling van de nieuwe strandhoofden

In het najaar van 2021 start MDK met de bouw van het strandhoofdenveld. Twee bestaande strandhoofden worden verlengd en verhoogd, drie andere worden afgebroken en twee daarvan worden op een andere plaats opnieuw gebouwd.

De nieuwe strandhoofden zullen zorgen voor:

  • een vermindering van de stranderosie en een aangroei van het strand tot een nieuw evenwicht. Stroomafwaartse erosie wordt beperkt.

  • een vermindering van de onderhoudssuppleties en dus een sterke kostenbesparing ten opzichte van de huidige toestand.

  • bij de positionering van de strandhoofden is rekening gehouden met de zwemveiligheid. Dat gebeurde in samenspraak met gemeente De Haan en de reddingsdiensten.

  • een functionele en visuele indeling van het badstrand vanuit landschappelijk oogpunt. Het droge strand loopt door zoals vandaag en de huidige functies blijven behouden (plaatsing badcabines en scheiding badzone met watersportzone).

  • een barrièrewerking (zowel voor mens als voor migrerende bodemdieren) maar de strandhoofden zorgen voor een stabielere situatie van het strand en de aanwezige bodemdieren.

Download hier de posters van de infomarkt

Planning

De werken starten op 1 oktober 2021.

Om de hinder voor strandgebruikers te beperken, spreiden we de werken over twee jaar. Elke fase loopt van 1 oktober tot en met 30 april. In de zomermaanden (1 mei tot en met 30 september) zal het strand volledige vrij zijn.

De werken zijn getij- en weersafhankelijk en kunnen niet volledig in het stormseizoen uitgevoerd worden. In functie van het getij zal weekend- en nachtwerk soms noodzakelijk zijn. Alle werfverkeer zal gebeuren via strandtoegang De Cabane. Op de zeedijk van Wenduine zelf zal er dus géén hinder van werfverkeer zijn. De aanvoer van de stortstenen zal gebeuren met een ponton vanuit zee. Hiermee sparen we ettelijke vrachtwagens over de weg uit en reduceren we de CO2 -uitstoot.

Fase 1: 1 oktober 2021 - 29 april 2022

Afbreken bestaande oostelijke strandhoofden 4, 5, 6 en bouwen van nieuwe strandhoofden 4 en 5. De afbraak van strandhoofd 6 gebeurt in de eerste fase om de ruimtelijke impact van de werfzones te beperken. Om het broedseizoen van de vogels in de duinzone niet te verstoren, gebeurt de afbraak ervan in het najaar. Het oostelijke deel van het strand zal na het eerste jaar terug beschikbaar zijn.

Plan werfinrichting fase 1

Fase 2: 3 oktober 2022 - 28 april 2023

Bouwen van nieuwe strandhoofden 2 en 3 bovenop de bestaande.

Plan werfinrichting fase 2

Impact op de strandgebruikers

Plan met indeling van de zwemzones

Zwemveiligheid in Wenduine

In overleg met de reddingsdiensten en op basis van de gemodelleerde stromingspatronen werden de huidige zwemzones geoptimaliseerd. De zones zijn ruimer (breder) zodat er bij de verschillende stromingspatronen voldoende plaats is om uit te wijken en weg van de strandhoofden te blijven. Dat is nu niet het geval in de smalle zwemzone Bravo. In de nieuwe situatie zullen de drie zwemzones Alfa, Bravo en Charlie ongeveer even breed zijn (+/- 210 meter).

Detailbeeld van een strandhoofd

Toegankelijkheid strandhoofden

De strandhoofden hebben in dwarsdoorsnede een voldoende flauwe helling zodat voertuigen (reddingsdiensten, onderhoud …) deze makkelijk kunnen kruisen. Er worden géén trappen voorzien. Op het hoge, droge strand zitten de strandhoofden deels onder het zand. Het strandbanket loopt dus door zoals op vandaag.

Vaarwegsignalisatie

Na de werken zal een noordelijke kardinaalboei het einde van de nieuwe strandhoofden markeren. De kardinaalboei wordt steeds ten noorden van het nieuwe strandhoofd geplaatst.

Insteekzones voor watersport

Ook de insteekzones voor watersport (brandingsporten, zwemzones, zones voor vaartuigen en waterscooters) zullen lichtjes wijzigen. De nieuwe situatie zal ingaan na fase 1. De nieuwe situatie zie je op de afbeelding hieronder.

Plan nieuwe insteekzones Wenduine

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier