Projecten

Splijthopperzuiger die de vooroeversuppletie in Knokke uitvoert

Het strand van Knokke-Heist vormt op sommige plaatsen nog een zwakke zone in de bescherming tegen zware stormvloeden. Om ervoor te zorgen dat het strand voldoet aan de veiligheidseisen uit het Masterplan Kustveiligheid is een grootschalige vooroeversuppletie nodig.

Algemene projectinfo

Splijthopperzuiger die de vooroeversuppletie uitvoert

In totaal moet er op de vooroever van Knokke-Heist zo'n 2 miljoen kubieke meter zand gestort worden. De werken worden in verschillende fases uitgevoerd tot 2023.

Het zand voor de vooroeversuppletie is afkomstig van de werken aan de Nieuwe Sluis van Terneuzen. Het gaat om zand uit de diepere, ongeroerde zandlagen. Het zand is op voorhand uitgebreid beproefd en voldoet aan alle kwaliteitscriteria om opnieuw te gebruiken. Ook tijdens de suppletie worden monsters genomen en geanalyseerd. 

Dit is een belangrijke synergie waarbij we kwalitatief zand hergebruiken. Op die manier vormt de uitgegraven grond uit een sluisproject een waardevolle grondstof voor de versterking van de kustveiligheid. Niet enkel gaan we zo duurzaam om met grondstoffen volgens de principes van de circulaire economie, deze aanpak vormt ook een win-win voor beide projecten.

Wat is een vooroeversuppletie?

Tekening van wat de vooroever is

De vooroever, dat is het 'strand' net onder de laagwaterlijn, doet dienst als een soort fundering zodat we in een latere fase een minder steil strand kunnen creëren dat stabieler is en goed standhoudt bij stormen.

Bij een vooroeversuppletie storten we een grote hoeveelheid zand op de vooroever. Door de natuurlijke dynamiek van getij, stroming en golven beweegt het zand naar het hoger gelegen getijdenstrand. Op die manier wordt het strand op natuurlijke wijze gevoed om bij zware stormvloed bescherming te bieden tegen overstromingen.

Bij een vooroeversuppletie is er minder hinder op het strand tijdens de aanleg ervan. Het is ook goedkoper dan een gewone strandsuppletie.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier