Reglementering

Loodsdecreet en Scheldereglement

De organisatie van de Vlaamse loodsdienst is vervat in het loodsdecreet en het herziene Scheldereglement.

Het Loodsdecreet (19 april 1995) omvat de scheepsreizen vanuit zee naar een Vlaamse kusthaven of omgekeerd (Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort), of scheepsreizen binnen een Vlaamse haven (kusthavens, Antwerpen en Gent). Deze scheepsreizen zijn 100% voor het Vlaamse Loodswezen.

Het Scheldereglement geeft uitvoering aan artikel IX van het tractaat van 19 april 1839. Dit reglement regelt de loodsdienst voor de scheepsreizen vanuit zee naar de havens van Antwerpen en Gent (of omgekeerd).

De laatste versie die getekend werd op 11 januari 1995 in Middelburg (Nederland) trad op 1 oktober 2002 in werking en is bekend onder de naam ‘Herziene Scheldereglement’. Het Vlaamse Loodswezen voert 72,5% van de Scheldevaart uit, het Nederlands Loodswezen de overige 27,5%.

Binnen beide reglementen worden een aantal artikels uitvoeriger beschreven door uitvoeringsbesluiten.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier