SafeSeaNet (SSN)

Wat is SafeSeaNet?

SafeSeaNet (SSN) is een Europees Maritiem Informatienetwerk dat maritieme informatie uitwisselt. SafeSeaNet staat onder beheer van het European Maritime Safety Agency (EMSA).

SSN werd opgericht als gevolg van richtlijnen genomen door de Europese Unie na ongevallen zoals met tanker Erika voor de Franse kust in 1999 en later met de Prestige in 2002.

De Richtlijn 2002/59/EC wil de veiligheid en efficiëntie van het zeeverkeer in de Europese Unie te bevorderen en doeltreffender reactie mogelijk te maken bij incidenten of gevaarlijke situaties op zee.

Download brochure SafeSeaNet

Eenvoudige melding

SafeSeaNet wil de vereiste meldingen van schepen harmoniseren en vereenvoudigen. Kapiteins, agenten of exploitanten van schepen moeten alle vereiste informatie maar één keer -elektronisch- melden.

In België moet deze informatie aangeleverd worden aan de betrokken havenautoriteit. Vanaf dat moment zijn deze verantwoordelijk om alle gegevens aan te leveren aan het Belgische SafeSeaNet-systeem die de verdere afhandeling doet op Europees niveau.

De afdeling Scheepvaartbegeleiding is de National Competent Authority (NCA) voor SafeSeaNet in België. Deze staat ondermeer in voor:

 • uitbouw en dagelijks beheer van het nationaal systeem

 • de communicatie met de haven­autoriteiten en andere betrok­kenen

 • het uitwisselen van de gegevens tussen EMSA en de lidstaten 

Welke gegevens?

Voor SafeSeaNet moeten volgende gegevens 24 uur vóór aankomst in of vertrek uit een Belgische haven bekend gemaakt worden:

Algemene gegevens

 • identificatie van het schip (naam, roepnaam, IMO-nummer, MMSI­-nummer, scheepsvlag)

 • haven van bestemming

 • verwachte tijd van aankomst in de haven van bestemming

 • verwachte tijd van afvaart

 • totaal aantal opvarenden

Gegevens over de lading

 • Correcte technische benaming van de gevaarlijke of ver­ont­reinigende stoffen, VN-nummers

 • IMO-risicoklassen overeenkomstig de IMDG-, IBC-, IMSBC- en IGC-code

 • In voorkomend geval de klasse van het schip die voor INF-ladingen als bedoeld in voorschrift VII/14.2 vereist is, de hoeveel­heden van dergelijke stoffen

 • Indien zij worden vervoerd in voor vrachtvervoer bestemde laad­eenheden, behalve tanks, de identificatie­nummers daarvan.

Maritime Single Window 

De richtlijn 2010/65/EU wil dat Europese lidstaten een Maritime Single Window hebben zodat meldingen elektronisch en eenmalig gebeuren.

Deze meldingen gebeuren nog momenteel nog op verschillende manieren (papier, fax) en betekenen dus een grote administratieve last, vooral voor de scheepsagent. 

Contactpersonen SafeSeaNet

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier