Technisch beheer

Technisch beheer Oostende

Het team Technisch Beheer richt zich op systemen en investeringsprojecten van het MRCC Oostende, Uitkijk Zelzate en de Vlaamse zeehavens.

Het team beheert onder meer de systemen van het MRCC. Het voert ook de VTS-investeringsprojecten uit op de maritieme toegangswegen naar en binnen de havengebieden van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Deze projecten verlopen in samenwerking met de havenkapiteinsdiensten van de Vlaamse zeehavens. Ze garanderen dat de systemen van de Schelderadarketen (radar, camerasystemen, IT-systemen) naadloos gekoppeld kunnen worden aan de systemen van de Vlaamse havengebieden.

Recente realisaties zijn onder meer de CCTV-netwerken of havenradarsystemen in Zeebrugge, Gent en Antwerpen.

Beheer en Exploitatieteam Vlissingen

Het operationeel, functioneel en technisch beheer van de systemen van de  Schelderadarketen (SRK) wordt uitgevoerd door het gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands Beheer- en Exploitatieteam (BET) in Vlissingen. De doelstelling en taken van het BET zoals bepaald in het Radarverdrag met Nederland van 1978, kunnen kort samengevat worden als:

  • onderhoud en systeem- en netwerkbeheer met de garantie op een hoge systeembeschikbaarheid voor de operationele gebruikers;

  • verzorgen van de functionaliteit en kwaliteit van de Schelderadarketen aansluitend bij de behoefte van de gebruikers;

  • aanpassen en uitbreiden van de SRK als het beleid, functionele- en operationele eisen veranderen.

Sinds de Schelderadarketen werkt, is er weliswaar enorm veel veranderd. De wijze waarop het BET deze taken nu invult is ook enorm geëvolueerd en is momenteel een voorbeeld van technisch project- en programma management.

Internationale context

De technische activiteiten zijn afgestemd en gekaderd binnen een internationale context. Onze afdeling vervult daarbij ook een trekkersrol bij de uitbouw en de koppeling van de informatiesystemen van de Vlaamse zeehavens en de VTS- en MRCC-databanken met het Europees maritiem informatienetwerk SafeSeaNet. Ook voor de uitvoering van de verplichtingen, opgenomen in de Europese RIS-richtlijn (River Information Services) worden veel technische projecten uitgevoerd en opgestart, en vervult Vlaanderen (en het Scheldegebied als GNB-werkingsgebied van de Schelderadarketen) hiervoor een voorbeeldfunctie in Europa.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier