Veilige scheepvaart

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zorgt de klok rond voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van op volle zee tot aan de kade in de havens van Vlaanderen. Wij geven nautische assistentie en ondersteuning op het water en vanaf de wal.

De nautische keten

Om een schip van op de Noordzee tot aan de kade in een haven te loodsen, werken alle diensten van het agentschap MDK nauw met elkaar én met de verschillende ketenpartners samen. Het volledige traject, waarbij al deze partijen optimaal samenwerken, is  de nautische keten. Dit proces is een onmisbare pijler van onze economie.

Op het schip: aankondiging

Wanneer een schip het aanloopgebied van de kust- en Scheldehavens binnenvaart, start de nautische keten. De reis is zorgvuldig gepland. De verschillende ketenpartners volgen het schip op zodat het de assistentie krijgt die het nodig heeft om veilig en vlot door onze wateren te navigeren.

Op het schip: loodstrajecten

Het schip krijgt een loods ter hoogte van het Vlaamse loodsstation WANDELAAR of het Nederlandse loodsstation STEENBANK. MDK beheert het Vlaamse loodsstation alsook de vaartuigen voor de beloodsing. Zo opereren de swaths (small waterplane area twin hull) op zee en de redeboten in de Scheldemonding en op de rivier. Deze vaartuigen zorgen ervoor dat de juiste loods tot bij het juiste schip geraakt. De loodsen begeleiden de verdere tocht doorheen het nautisch complexe en verkeersintensieve gebied.

Aan de wal: assistentie VTS

Aan de wal zorgen verschillende instanties voor het verkeersoverzicht en de planning. Verkeersleiders bieden vanuit de verkeerscentrales Vessel Traffic Services aan. Vanuit het Scheldecoördinatiecentrum in Vlissingen bepaalt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit het toelatingsbeleid.

Aan de wal: data-uitwisseling

Om ervoor te zorgen dat alle schepen veilig, vlot en tijdig hun bestemming bereiken, zetten we in op geïntegreerd verkeersmanagement. Een betrouwbare, transparante planning is daarbij cruciaal. Alle partners in de keten werken met hun eigen computersystemen en platformen. Die wisselen informatie uit via een centraal IT-platform, het Central Broker System (CBS). Zo krijgt elke partner toegang tot de planning. 

Essentiële ondersteuning voor een veilige vaart

De zeekaarten, getijtabellen, wrakkendatabank en stroomatlassen beschikbaar gesteld door de Vlaamse Hydrografie van afdeling Kust, zijn onmisbare hulpmiddelen om schepen veilig doorheen het complexe vaarwater van de Noordzee en het Scheldegebied te gidsen.

Het team voert peilingen uit van de zeebodem en de Schelde en lokaliseert daarnaast ook wrakken. Onze medewerkers brengen al die informatie samen op zee- en Scheldekaarten. Zij verzamelen ook hydrometeorologische data die wordt gebruikt voor getijtabellen, stroomatlassen en het kustweerbericht.

Meer over Vlaamse Hydrografie Nautische publicaties

In nood op zee?

MDK zorgt ook voor de veiligheid op  het Belgische gedeelte van Noordzee. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende (MRCC) is hét centrale meldpunt voor incidenten en ongevallen op zee. Dat kan gaan om schepen in nood, drenkelingen, pleziervaartuigen die in de problemen komen, maar ook milieuverontreiniging.

Wanneer een noodoproep binnenkomt, analyseert het MRCC het incident en waarschuwt het MRCC de verschillende kustwachtpartners. Zij hebben elk een set specifieke taken bij de afhandeling van het incident. Het MRCC is verantwoordelijk voor een optimale coördinatie tussen de betrokken instanties, over alle diensten en administraties heen.

Meer over reddingen op zee

Veilige scheepvaart in cijfers

369

noodoproepen bij het
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in 2022

792

elektronische kaarten voor de scheepvaart in 2022

57.935

loodsprestaties uitgevoerd door de loodsen in 2022

Internationale samenwerking

Voor een probleemloze werking van de nautische keten stemmen we voortdurend af met partners en overheden, ook over de grenzen heen. Zo werken het Vlaams en het Nederlands Loodswezen intensief met elkaar samen. Voor het Scheldegebied zijn de afspraken met Nederland zelfs in een Verdrag gegoten.

De nautische publicaties worden opgemaakt door de Vlaamse Hydrografie volgens de internationale normen die afgesproken zijn binnen de International Hydrographic Organisation.

Lees er alles over op de pagina's van Kust (Vlaamse Hydrografie), Loodswezen en Scheepvaartbegeleiding.

Kust Loodswezen Scheepvaartbegeleiding

Het agentschap vormt een fundamentele operationele schakel in de lange en complexe keten van de internationale scheepvaart van en naar de havens in Vlaanderen. Samen met de vele andere ketenpartners, zorgt het agentschap ervoor dat schepen de havens veilig en vlot kunnen bereiken.

- Nathalie Balcaen, administrateur-generaal MDK

Veelgestelde vragen

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier