Watersport en -recreatie

Kustjachthavens

Jachthaven in Nieuwpoort

De vier Vlaamse kustjachthavens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge dragen bij tot de aantrekkingskracht van onze kust in al haar facetten. Ze zijn de uitvalsbasis voor zowel zeilscholen, sportzeilers, pleziervaart als toervaart. Ook zeehengelaars, zeescouts, wandelaars en fietsers komen er aan hun trekken.

Onze afdeling bouwt en onderhoudt in de kustjachthavens de basisinfrastructuren zoals steigers, scheepshellingen en trappen. We bouwen en onderhouden dokken, trekken kaaimuren en glooiingen op en onderhouden de staketsels en wandel- en fietswegen.

We voorzien de nodige voorzieningen voor een degelijk gebruik en een comfortabele uitbating van de vier jachthavens. We sloten langdurige concessieovereenkomsten af met verschillende jachtclubs. Zij staan garant voor kwalitatieve uitbating met oog voor comfort, hygiëne en milieu.

Alle informatie over de Vlaamse kustjachthavens vind je terug in de brochure via de knop hieronder.

Brochure Vlaamse kustjachthavens

Beheer

Baggerschip Pinta

Onderhoudsbaggerwerken

Om voldoende diepgang te hebben in de vier Vlaamse kustjachthavens voeren we elk jaar baggerwerken uit in de jachthavens van Nieuwpoort, Oostende en Blankenberge. Voor Zeebrugge gebeurt dat om de drie jaar.

De werken gebeuren zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen om de pleziervaart zo weinig mogelijk te hinderen en om alle zones tegen het zomerseizoen op diepte te hebben. We werken hiervoor nauw samen met de jachtclubs die de verschillende dokken vrijmaken.

Het gebaggerde zand uit de haventoegangen gebruiken we waar mogelijk om het droge strand aan te vullen of om de vooroever te versterken. Het gebaggerde slib uit de havendokken wordt gestort op zee.

Drijvend vuil in een jachthaven

Verwijderen van drijvend vuil

In de dokken van de jachthavens is er veel drijvend vuil aanwezig. Dat is niet alleen een storende factor voor de kustbeleving, maar het drijft ook af richting zee. Momenteel verwijderen we dit afval nog manueel. Dat kan enkel op plaatsen die makkelijk toegankelijk zijn.

We zoeken naar een duurzamere oplossing om het drijvend vuil te verwijderen. De oplossing moet bestand zijn tegen de werking van het getij, stromingen en stormen. Daarnaast mag het geen hinder vormen voor de jaarlijkse baggerwerken, de waterlozing van de uitwateringsconstructies en de vaartuigen en infrastructuren in de jachthavens.

Strand

Windsurfer

Watersportzones

In overleg met de kustgemeentes en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit bepaalt onze afdeling de insteekzones voor watersporten. De zones zijn opgedeeld per type activiteit: brandingsporten, zwemzones, zones voor vaartuigen en waterscooters in uitvoering van artikel 7.1 en artikel 7.5 van het K.B. Pleziervaart van 28 juni 2019 (B.S. 4 juli 2019). De plannen met aanduiding van de zones vermelden ook de vereiste buffer- en veiligheidszones ten opzichte van de zwemzones.

Meer informatie over regelgeving is te vinden op de website van de FOD Mobiliteit.

Op onze publicatiepagina vind je de plannen met insteekzones per gemeente terug.

Publicaties

Strandclubs

We sloten langdurige concessieovereenkomsten af met verschillende strandclubs voor de bouw van hun clubinfrastructuur. Zij staan garant voor kwalitatieve uitbating met de focus op het watersportgebeuren.

Strandcabines

Toeristisch strandgebruik

Het dagelijks beheer van het strand en de zeedijk met het oog op het toeristisch en recreatief gebruik is doorgegeven aan de kustgemeenten. Met de kustgemeenten zijn overeenkomsten, de strand- en zeedijkconcessies, afgesloten voor de periode 2018-2026.
De kustgemeenten kunnen zo het gebruik zelf organiseren zolang dit strookt met de bestemmingsplannen en de zeewerende functie niet in het gevaar komt.

Projecten

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier