Over ons

Onze kernopdrachten

Via de vier operationele entiteiten van het agentschap nemen we een aantal kernopdrachten op:

  • Het begeleiden vanaf de wal van alle scheepvaart samen met de Nederlandse collega’s. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) is het eerste meldpunt voor ongevallen op zee.

  • Het beschermen van de bevolking tegen het geweld van de zee. Het bevorderen van de recreatie op en langs het water en het beleven van de kust. Het in kaart brengen van de zee en de Schelde en weerberichten maken voor de zee en de kust.

  • Het inzetten van schepen voor opdrachten binnen de overheidsniche.

  • Het veilig en vlot loodsen en beloodsen van de scheepvaart tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Onze missie en visie

Als agentschap zijn we verantwoordelijk voor het kustgebied en de toegang tot de havens in Vlaanderen,

  • garanderen we de structurele en functionele veiligheid van het maritiem gebied en de optimale werking van de nautische keten

  • dragen we bij tot de economische ontwikkeling van het kustgebied en de havens in Vlaanderen

  • organiseren we de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.

Door onze betrouwbare dienstverlening, innovatie, expertise en samenwerking worden we DE maritieme overheidspartner.

Onze waarden

Samen

Optimale samenwerking, bundeling van expertise en knowhow, sociale steun, inspraak, delen van informatie en kennis, erkenning en waardering voor elkaar, aandacht voor diversiteit, samenhorigheid.

Veilig

Fysiek en mentaal welzijn optimaliseren, een veilige werkomgeving, transparantie bieden, vertrouwen geven en krijgen, fairness ervaren en durven ingrijpen.

Vooruit

Innovatie, continu verbeteren, expertise versterken, opleiding, engagement, visie en duidelijkheid, feedbackcultuur.

MDK in cijfers

1.194

medewerkers in het agentschap

4

operationele entiteiten en een staf

17

locaties

Onze organisatie

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Het agentschap telt vier operationele entiteiten en een staf die instaat voor overkoepelende ondersteuning.

Agentschap MDK

Nathalie Balcaen

administrateur-generaal

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 5
1000 Brussel

02 553 77 27

stafmdk@mow.vlaanderen.be

image
Kust

Caroline Lootens

Afdelingshoofd

Kust

Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende

059 55 42 11

kust@vlaanderen.be

image
Loodswezen

Loodswezen dab

Thonetlaan 102 bus 1
2050 Antwerpen

03 222 08 77

info@loodswezen.be

image
Scheepvaartbegeleiding

Nadia Bos

Afdelingshoofd

Scheepvaartbegeleiding

Maritiem Plein 3
8400 Oostende

059 25 54 40

scheepvaartbegeleiding@vlaanderen.be

image
Vloot

Tim Van Dijck

Directeur

Vloot dab

Sir Winston Churchillkaai 2
8400 Oostende

059 56 63 11

vloot@vlaanderen.be

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier