Vessel Traffic Services (VTS)

Vlot en veilig scheepvaartverkeer

Via Vessel Traffic Services of VTS garandeert de afdeling Scheepvaartbegeleiding vlot en veilig scheepvaartverkeer op de maritieme toegangswegen van en naar de zeehavens.

Schepen kunnen hiervoor de klok rond op ons rekenen. In onze verkeerscentrales identificeren we vaartuigen, ontvangen rapporteringen over hun posities en sturen die ook weer door. We krijgen informatie over de trafiek en manoeuvres die ze zullen doen en leggen indien nodig beperkingen op. Daarnaast verlenen we ook nautische en meteorologische assistentie aan de schepen.

De grensoverschrijdende Schelderadarketen is het instrument dat VTS verleent aan de scheepvaart.

Hoe werkt het?

Wanneer een schip het aanloopgebied van de kust- en Scheldehavens binnenvaart, treedt VTS in werking. Op dat moment moet het een loodsbestelling plaatsen bij Loodswezen, volgens de procedures vermeld in BAZ nr 1/12A. Als de loodsbestelling niet tijdig gebeurt, kan een schip ankeren tot een loods beschikbaar is.

VTS bestaat uit vier onderdelen: radarobservatie, telecommunicatie, informatieverwerkend systeem (IVS) en een automatisch identificatie systeem (AIS).

De richtlijnen voor VTS zijn opgesteld door IMO (International Maritime Organization) en IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). In deze organisaties is de afdeling Scheepvaartbegeleiding vertegenwoordigd.

Werkingsgebied

Het VTS-werkingsgebied strekt zich uit over een gebied van 150 kilometer: van de Belgisch-Franse grens over de Westerschelde tot de sluis van Kallo en tot Wintam wat de Boven-Zeeschelde betreft. Het is een gebied dat zeeschepen in ongeveer acht uur doorvaren, afhankelijk van getijbewegingen.

Het grensoverschrijdende karakter, de historische achtergrond en de fysische beperkingen maken het VTS-gebied van de Franse grens tot Antwerpen bijzonder complex.

De  radartoren ter hoogte van de Oostdyckbank verstrekt een betere zichtbaarheid op de Belgisch-Franse grens. Aan Nederlandse zijde is er een hoge radartoren, radartoren Lange Neel die moet zorgen voor een betere dekking van de vaart aan Nederlandse zijde. 

Verkeerscentrale Zeebrugge

 • legt het eerste contact met schepen in het VTS-gebied;

 • controleert reis- en scheepsgegevens;

 • staat MRCC bij bij calamiteiten;

 • volgt LNG- vaart op samen met het MRCC;

 • controleert dagelijks de betonning in het eigen werkingsgebied met terugkoppeling naar het MRCC bij afwijking.

Verkeerscentrale Zandvliet

 • regelt het verkeer van en naar de containerterminals en het Deurganckdok;

 • communiceert en ziet toe op de uitvoering van de sluisplanning voor de zeevaart, opgemaakt door Antwerp Coordination Centre;

 • geeft radarbegeleiding aan zee- en binnenvaart in periodes van slecht zicht (mist) Kanaal 12, specifieke begeleiding, opgesplitst in kleinere radarblokken;

 • berekent passagetijden van grote schepen in nauw vaarwater en geeft deze tijdig door aan betrokken schepen;

 • treedt op bij ongevallen, in samenwerking met politie- en reddingsdiensten;

 • werkt nauw samen met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit ivm grote en/of diepliggende schepen, controle op de naleving van opgelegde tijvensters.

Hoe werkt de verkeerscentrale Zandvliet?

Uitkijk Zelzate

 • maakt brugplanningen;

 • meldt defecten aan kunstwerken;

 • informeert schepen bij slechte (weers)omstandigheden over de scheepsbewegingen in hun directe omgeving, in het bijzonder aan de andere zijde van de brug.

Simulator Kallo

Voor de opleiding van verkeersleiders volgens de IALA-aanbevelingen (IALA V-103 Recommendations: Manual on the Training of VTS Personnel) beschikt de afdeling Scheepvaartbegeleiding over een VTS-simulator in Kallo als één van de subsystemen van de Schelderadarketen.

Als opleidingen wordt een gevarieerd en op maat aangepast pakket cursussen en opfrissingstrainingen aangeboden aan zowel de Vlaamse als Nederlandse (regio)verkeersleiders van de Schelderadarketen:

 • basisopleiding VTS-operator;

 • regionale opleiding VTS-operator;

 • lokale trainingen;

 • herhalingstrainingen (refreshment);

 • teamtrainingen voor het personeel van de verkeerscentrales.

Deze simulator biedt consoleplaatsen aan die een exacte kopie zijn van de operationele systemen en maken gebruik van real-time verkeersinformatie. De instructeur volgt de cursisten tijdens de training op vanuit een afzonderlijke ruimte. Bovendien kan de instructeur levensechte situaties simuleren en de telecommunicatie van de schepen nabootsen. Na de training ontvangen de cursisten met behulp van de opgenomen gesprekken en radarbeelden een uitgebreide debriefing.

Verklaringhouders

Kapiteins die op regelmatige basis en met eenzelfde schip een van de kusthavens (Zeebrugge, Oostende of Nieuwpoort) aandoen, kunnen vrijgesteld worden van loodsplicht. Dergelijk 'Pilot Exemption Certificate' of ‘Verklaring van Vrijstelling’ reikt de afd. Scheepvaartbegeleiding uit, samen met Loodswezen. De vrijstelling is gebonden aan een bepaald traject (vanuit zee naar één kusthaven) en aan één of meer schepen. Bovendien moet de kandidaat houder zijn van het kapiteinsbrevet en werken bij een reder/agentuur.

Om het certificaat te verkrijgen, dient de kandidaat een schriftelijke aanvraag in en moet hij/zij slagen in een examenprogramma. Een examencommissie beoordeelt mondeling de theoretische kennis van de kandidaat en toetst via proefreizen of er voldoende praktische vaardigheden aanwezig zijn. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van twaalf maanden die kan worden verlengd als de kapitein op zijn traject binnen de termijn 24 aanlopen en 24 afvaarten aflegt. Slaagt hij hier niet in dan wordt de verklaring ingetrokken.

Een soortgelijke vrijstelling bestaat ook voor kapiteins die op regelmatige basis via Vlissingen de havens van Gent of Antwerpen aandoen.

Organisatie en uitreiking van de verklaring van vrijstelling door de afdeling Scheepvaartbegeleiding via Cindy Geentjens.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier