Vlaamse Hydrografie

Vlaamse Hydrografie

Tijdens een peiling aan boord van een peilschip.

Het team Vlaamse Hydrografie voert peilingen uit van de zeebodem en de Schelde en lokaliseert daarnaast ook wrakken. Onze medewerkers brengen al die informatie samen op zee- en Scheldekaarten. Wijzigingen aan de kaarten worden gepubliceerd in de Berichten aan Zeevarenden.

Het team verzamelt ook hydrometeorologische data die worden gebruikt voor getijtabellen, stroomatlassen en het kustweerbericht. De data worden gebruikt bij waterbouwkundige projecten, offshore-activiteiten, onderzoek en bescherming van het milieu. 

Het team Vlaamse Hydrografie is lid van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO). Deze organisatie overkoepelt de hydrografische diensten wereldwijd en zorgt voor de internationale standaarden waaraan alle publicaties moeten beantwoorden. 

Nieuws over Vlaamse Hydrografie

Kust
Agentschap MDK
Kust

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier