Helmgras

Kustbescherming

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust staat in voor de bescherming van de kust en het achterland tegen het geweld van de zee, stormvloed en overstromingen. Naast stranden, duinen en dijken behoren ook de jacht- en vissershavens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge tot het werkingsgebied van MDK.

Waarom moeten we de kust beschermen?

Persoon op zeedijk tijdens storm

We hebben in Vlaanderen een relatief korte kustlijn van 67 kilometer. De kuststreek is een dichtbevolkte en drukbezochte regio met een mix van natuurwaarden, economische en recreatieve troeven. Maar onze kust is ook uiterst kwetsbaar voor zware stormvloeden vanuit zee.

Eén van de meest cruciale kerntaken is de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. De stijgende zeespiegel vormt hierbij een extra uitdaging om de kust ook op lange termijn te blijven beschermen.

Hoe we de kust en het hinterland beschermen tegen zware stormvloeden lees je verder op deze pagina.

Kustbescherming in cijfers

67

kilometer Vlaamse kust

10.520

vierkante meter helmgras aangeplant in duin voor dijk projecten in 2022

1.476.132

kubieke meter zand opgespoten in 2022

Stormgeschiedenis

(Klik op de bolletjes om meer info te krijgen over de verschillende stormen)

1 februari 1953

De zwaarste stormvloed uit de 20ste eeuw veroorzaakte vooral aan de oostkust en in Nederland veel schade. Er worden waterstanden gemeten van 6,66m TAW.

8 januari 1976

De storm bracht schade toe aan de volledige kustlijn en veroorzaakte overstromingen in Oostende.

25 januari 1990

De storm met windstoten tot 146 km/u had grote schade aan de zeewering tot gevolg.

6 december 2013

De Sinterklaasstorm kenmerkt zich door een combinatie van zware storm op de Noordzee en een sterke noordwestenwind die het water aan onze kust sterk opstuwde. De opgetekende waterstand was 6,19m TAW.

13 januari 2017

Bij storm Dieter was de verwachting dat een periode van sterke NW - NNW- stroming zou samenvallen met een springtijperiode waardoor er sterk verhoogde waterstanden zouden optreden. De wateropzet kwam toen iets later dan verwacht waardoor het niet samenviel met het hoogwater.

9 februari 2020

Storm Ciara valt samen met een springtijperiode. Op 10 februari noteren we in Oostende een hoogwater van 5,73m TAW.

Raadpleeg de stormrapporten

Hoe kunnen we onze kust beschermen?

Helmgras

Verschillende ingrepen kunnen ons beschermen tegen het geweld van de zee. Vroeger bouwde men vaak stenen glooiingen of strandhoofden ter hoogte van de badplaatsen. Door de jaren heen is er een wereldwijde tendens merkbaar om over te stappen naar nature based solutions: door positief gebruik te maken van de krachten van de natuur zoals wind, getij, stromingen en golven, ontstaat een dynamische en veerkrachtige kust die bestand is tegen stormen en klimaatwijziging.

Meer over hoe we onze kust kunnen beschermen

Nature Based Solutions

Door de jaren heen zijn Nature Based Solutions, waarbij natuurlijke processen deel uitmaken van de oplossing, aan belang gaan winnen. De zandsuppleties die we uitvoeren sluiten aan bij deze internationaal onderschreven aanpak. Deze oplossingen brengen echter ook een aantal uitdagingen met zich mee. Er lopen verschillende projecten en onderzoeken om hier een efficiënt antwoord op te bieden.

Meer over Nature Based Solutions

Monitoring en beheer

Storm op strand Wenduine

Zowel de zandige stranden als de technische constructies zoals de stormmuren en de stormvloedkering hebben regelmatig onderhoud nodig. Het is belangrijk om de kusterosie en de gevolgen van optredende stormen nauwlettend op te volgen. We onderwerpen de zeewering dan ook regelmatig aan een inspectie.

Meer over monitoring en beheer

Masterplan Kustveiligheid

Persoon kijkt naar storm op zee

Een topopdracht om een veilige kust te garanderen is de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid. Dat is een reeks maatregelen om de kust te beschermen tegen zware stormvloeden en de stijgende zeespiegel. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, zijn continue werken en inspanningen nodig aan de kust. Sinds 2011 voeren we de maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid uit. Ben je benieuwd hoever we daarmee staan? Lees meer via de onderstaande knop.

Meer over het Masterplan Kustveiligheid

Kustvisie

Golven op zee

De stijgende zeespiegel vormt wellicht de grootste uitdaging om onze kust ook op lange termijn te blijven beschermen tegen zware stormvloeden. De huidige maatregelen moeten ons beschermen tegen een zeespiegelstijging van 30 centimeter tot 2050.

Uiteraard moeten we ook na 2050 beschermd blijven. Met welke zeespiegelstijging we daarna rekening moeten houden is nog onzeker. Al is een stijging van drie meter tegen 2100 niet ondenkbaar. Welke bijkomende maatregelen nodig zijn om ons daartegen te beschermen onderzoekt de Vlaamse overheid momenteel binnen het project Kustvisie.

Meer over Kustvisie

Wetenschappelijk onderzoek

Arftificiële dijk Raversijde

Het Living Lab Raversijde is een onderzoeksintiatief van MDK samen met het Departement MOW en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). De partijen faciliteren Onderzoeks-, Ontwikkelings- en innovatieve projecten met betrekking tot kustbescherming.

De artificiële dijk en de duin voor dijk in Raversijde staan ter beschikking van diverse partners die onderzoek willen voeren naar kustbescherming. We streven naar een samenwerking tussen overheid, wetenschappelijke wereld, private sector en de brede bevolking.

Het uiteindelijke doel is meer inzicht krijgen in de impact van stormen op onze kust om zo de kustbescherming nog efficiënter te maken

Projecten Kustbescherming

Foto van administrateur generaal van MDK, Nathalie Balcaen

Bescherming tegen een zware stormvloed is een belangrijke prioriteit van ons agentschap. Daarom investeren wij in maatregelen om de kust en het achterliggende land te beschermen tegen overstromingen vanuit zee.

- Nathalie Balcaen, administrateur-generaal MDK

Internationale samenwerking

Panoramafoto van strand van Oostende

Kennisuitwisseling over zeespiegelstijging en zeewering is belangrijk, ook met de ons omringende landen. MDK neemt regelmatig deel aan nationale en internationale congressen, studiedagen en opleidingsprogramma’s. Bovendien is het agentschap partner in tal van Europese projecten. Via deze internationale samenwerkingen streeft MDK ernaar de efficiëntie en de effectiviteit van zijn taken te verbeteren en om op lange termijn een duurzaam beleid te realiseren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier