Nieuws

Themasessies “Vergroening Scheepvaart” en “Duurzaam Intermodaal Personenvervoer”

Gepubliceerd op 24 februari 2023 door

Collega’s Thomas Gerets, Piet Leeuwerck en Francis Verreth deelden hun expertise tijdens de laatste twee sessies. Collega’s Thomas Gerets, Piet Leeuwerck en Francis Verreth deelden hun expertise tijdens de laatste twee sessies.

De Kenniscel Klimaat organiseert voor de personeelsleden van het beleidsdomein enkele themasessies om een beter zicht te geven op de uitvoering van klimaatgerelateerde projecten. Collega’s Thomas Gerets, Piet Leeuwerck en Francis Verreth deelden hun expertise tijdens de laatste twee sessies.

Personenvervoer over water

Hoe zetten we ons in op veilige, duurzame en gedifferentieerde mobiliteitsdiensten voor personenvervoer. Personentransport via het water wordt vaak vergeten als alternatief vervoersmiddel, maar heeft daarom niet minder te bieden. Je steekt vlot het water over en neemt zo een kortere weg of je vermijdt files. Dat steeds meer mensen die keuze maken, vertaalt zich in een sterke stijging van het aantal passagiers van de veerdiensten en DeWaterbus in 2022. De veren in beheer van De Vlaamse Waterweg worden stelselmatig overgedragen aan MDK met uitzondering van de veren op de gemeenschappelijke Maas. Zo staat MDK als enige organisatie in voor de watergebonden mobiliteit van personen in Vlaanderen.

Hoe pakken we de vergroening van onze vaartuigen aan?

Vloot is al lang bezig met de vergroening, nog voor er richtlijnen waren. Een selectief afvalstromenbeheer, de volledige overstap naar zwavelarme brandstof die Vloot trouwens al in 2009 afrondde, verbeterde rompontwerpen, duurzamere materialen, enzovoort. Met de nieuwe rompvorm voor de redeboten, realiseerde Vloot een forse reductie van het brandstofverbruik, maar ook de ergonomie van de opvarenden werd niet uit het oog verloren.

En daar stopt het niet! In de bestekken neemt Vloot duurzaamheidsbepalingen op. Dit zorgt niet alleen dat de schepen verbeteren. Het is ook een belangrijk signaal naar de scheepvaartindustrie. Enkele sprekende voorbeelden zijn de warmterecuperatie op de motoren, een betere isolatie aan boord, LED verlichting en het gebruik van zonnepanelen. Kortom, inspanningen groot en klein die leiden tot een duurzamer en klimaatvriendelijker vaartuig.

De elektrische veren zorgen voor een sprong in de vergroening bij Vloot

Veerdiensten zijn belangrijke schakels in onze mobiliteit. Door gericht te investeren, verhogen we de kwaliteit voor de gebruikers en de omgeving. Duurzaam personentransport met duurzame vaartuigen, want ondertussen hebben we met "Raveel ontmoet Ensor" en "Op Stroom" al twee elektrische vaartuigen in gebruik. We blijven verder werken aan de elektrificatie van de veerboten. Met de bouw van “Vaar-Wel Raveel” krijgt Nieuwpoort ook een groen vaartuig. Personenvervoer over water

Kenniscel Klimaat

Onder de noemer Samen (net)werken in het beleidsdomein MOW werken we geïntegreerd samen met de zeven entiteiten van het beleidsdomein MOW. Elke entiteit brengt zijn expertise in om gezamenlijk aan beleidsvoorbereiding te doen. Om samen antwoorden te bieden op de maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit en openbare werken.

Vanuit onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid bundelen we in de Kenniscel Klimaat (KCK) alle kennis en inzichten rond klimaatverandering. We delen die kennis onderling om de effecten van klimaatverandering en de impact ervan op ons ambtsgebied te monitoren, te analyseren, te evalueren en te voorspellen.

Duurzaam Intermodaal Personenvervoer

Vergroening Scheepvaart

Gerelateerd nieuws

Vloot
Vloot
Vloot

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier