Nieuws

Stormen: de kracht van de natuur is niet te onderschatten

Gepubliceerd op 28 februari 2022 door

De voorbije weken heeft het hard gewaaid en gestormd. Dat hebben we binnen ons agentschap allemaal geweten en gevoeld. Eerst was er storm Corrie. Zij raasde over onze kusten en veroorzaakte kliffen. De hogere en bredere stranden zorgden ervoor dat de dijken en achterliggende bebouwing veilig bleven. De duin voor dijk in Raversijde bewees zijn dienst want er waaide aanzienlijk minder zand op de tramsporen en de rijweg. Corrie had eveneens een impact op de nautische keten. Ook onze veerdiensten ervaarden hinder door de wind en de sterke deining.
 
Storm Corrie was nog maar pas gaan liggen of daar stuurde het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) al nieuwe waarschuwingen uit. Nieuwe stormen Dudley, Eunice en Franklin waren op komst. Het agentschap nam opnieuw de nodige voorzorgen. We vroegen de kustgemeenten om de strekdammen en staketsels af te sluiten. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit kondigde een algemeen op- en afvaartverbod af. Het scheepvaartverkeer kwam zo helemaal stil te liggen. Daardoor waren de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen leeg en lagen de havens en het ankergebied op zee vol met schepen. Een uitzonderlijke situatie! Door de voorspelde hoge waterstand namen de lokale besturen in Antwerpen ook maatregelen. De waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien en de polder van Bazel werden een tijdlang afgesloten waardoor MDK tijdens deze periodes enkele veerdiensten tijdelijk opschortte om de veiligheid te bewaren.
 
In het Deurganckdok werden pieken tot 11 Beaufort gemeten. De loodsen gingen preventief aan boord van schepen die er aan de kade lagen om snel in te grijpen voor mocht het mis gaan. Het Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende zond extra veiligheidsboodschappen uit aan de scheepvaart. Vanuit de verkeerscentrales kregen schepen extra aandacht.
 
Op vrijdag 18 februari kwam de noodoproep dat een schip de windparken was ingedreven. Niet veel later ging ook een ander schip die richting uit. Deze alarmerende situatie gaf aanleiding tot het afkondigen van het Algemeen Nood-en Interventieplan (ANIP). Op zaterdagmiddag 19 februari kon het schip terug naar veiligere oorden worden gesleept. Het gevaar was geweken, een opluchting voor alle betrokkenen.

Het agentschap MDK is het volledige jaar door 24/7 operationeel, maar een storm zorgt voor extra alertheid. Zowel vóór, tijdens en na een storm zijn heel wat diensten van het agentschap betrokken om maximaal de veiligheid te garanderen. Onze collega’s waken mee over de bescherming van de kustlijn maar ook over de scheepvaart zodat we zelfs de ergste stormen kunnen doorkomen met een zo beperkt mogelijk schade. Dankzij de accurate weersvoorspellingen kunnen tijdig gepaste veiligheidsmaatregelen genomen worden, maar de kracht van de natuur is niet te onderschatten.

Gerelateerd nieuws

Kust
Kust
Kust

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier