Nieuws

Werken stormvloedkering worden heropgestart

Gepubliceerd op 13 februari 2023 door Dominique Jauquet

De werken aan de stormvloedkering in Nieuwpoort kunnen opnieuw opgestart worden op het terrein. Een expertenteam kwam tot dit besluit na analyse van bijkomende studies. Afdeling Kust informeerde op 9 februari de jachtclubs en de stad Nieuwpoort over de recente ontwikkelingen.  

De stormvloedkering maakt deel uit van het Masterplan Kustveiligheid en moet Nieuwpoort en omgeving beschermen tegen overstromingen bij hevige stormvloed vanuit zee. Vier maanden geleden werden de werken gedeeltelijk stilgelegd omdat er onduidelijkheid was opgetreden over de effectieve stroomsnelheden in de vaargeul.

Er werden daarom bijkomende studies uitgevoerd die klaarheid moesten scheppen. Een expertenteam onderzocht de resultaten en kwam tot de conclusie dat extra stroomlijningsmaatregelen de bevaarbaarheid zullen verbeteren. Hierdoor kunnen de werken nu heropgestart worden. 

Afdeling Kust zat rond de tafel met de jachtclubs en de stad Nieuwpoort om duiding te geven bij de resultaten van de bijkomende studies. Er wordt nu met de aannemer bekeken wanneer de werken op het terrein heropgestart kunnen worden.

Gerelateerd nieuws

Kust
Kust
Kust

Werken bij MDK

Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier