Persbericht 30 juni 2022 - Radarketen Gent-Terneuzen wordt fors uitgebreid

Europa bekroont innovatief en duurzaam project van MDK in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat

De radarketen langs het kanaal Gent-Terneuzen, één van de drukste vaarroutes van het land, zal fors worden uitgebreid. Het Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zal in samenwerking met Rijkswaterstaat in Nederland langs het kanaal acht extra radarposten bouwen aan beide kanten van de grens. De bestaande posten krijgen een update. Zo vervolledigt MDK de radarketen waardoor méér én grotere schepen het kanaal zullen kunnen gebruiken. Zo’n actieve verkeersbegeleiding of ‘Vessel Traffic Services’ is broodnodig om het groeiende verkeer op het water in goede banen te leiden.
  
De radarketen zal  de trafiek op het drukbevaren kanaal beter in beeld brengen en zo ook  veiliger en efficiënter maken. Met de vernieuwde radarketen kunnen beweegbare bruggen beter op mekaar worden afgestemd, wordt de beloodsing en het slepen van schepen makkelijker en kan de planning van de schepen op het kanaal nog verder worden verbeterd, wat de economische groei in de wijde regio alleen maar stimuleert.  
 
De uitbreiding van radarketen komt er met steun van de Europese Unie. Die maakt voor het project 1,8 miljoen euro vrij. De plannen van MDK voor de nieuwe radarketen kregen de Europese subsidie omdat ze duurzaam -met respect voor de omgeving- zullen worden uitgevoerd. En bovendien zijn ze grensoverschrijdend, want ook het Nederlandse traject op het kanaal Gent-Terneuzen wordt aangepakt. Nederlanders en Vlamingen werken voor verkeer over water in de regio nauw samen in het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.
 
 
Nathalie Balcaen – Administrateur-Generaal Vlaams Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: We zijn verheugd met deze Europese steun. De Europese Unie koos ons project omwille van de impact die het zal hebben op de veiligheid en de service op het kanaal, een waterweg die in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. De nieuwe radarketen is zowat de bekroning van jaren werk om het kanaal te moderniseren.
  
Met de uitbreiding van de radarketen gaat de modernisering van het kanaal Gent-Terneuzen een nieuwe belangrijke fase in.  Zo wordt er in Terneuzen volop gebouwd aan een nieuwe sluis die één van de grootste ter wereld wordt. Het kanaal Gent-Terneuzen is van groot belang voor North Sea Port, maar ook voor de havens van Rotterdam en Parijs. Verwacht wordt dat het verkeer over binnenwateren vanuit Gent naar Parijs de volgende jaren alleen maar zal toenemen. Ook in Frankrijk zijn belangrijke stappen gezet om de trafiek over de zogenaamde Seine-Scheldeverbinding via North Sea Port nog te verbeteren.
 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier