Projecten

Blankenberge haven veiliger, stijlvoller en groener

Wandelaars genieten van de nieuwe stormmuur

De jachthaven van Blankenberge was een van de zwakke schakels in de kustbescherming. Om de stad en haar inwoners te beschermen tegen de gevaren van de zee bouwde MDK een stormmuur rond de jachthaven. De ingreep om de kustveiligheid te verhogen ging gepaard met de nodige verfraaiing van de omgeving. Op die manier kreeg het geheel ook een esthetische en toeristische meerwaarde voor wandelaars en fietsers.

Algemene projectinfo

De stormmuur is achter de Paravang gebouwd

Het agentschap MDK en de stad Blankenberge startten in september 2016 met de bouw van de stormmuur. Tegen de zomer van 2018 was alles afgewerkt. De muur heeft een wisselende hoogte en is rond om rond volledig geïntegreerd in de omgeving. Op sommige plaatsen kan de muur als zitbank dienen.

De streekeigen kustplanten brengen het duingevoel van west naar oost in de stad. Door de uniforme vormgeving leggen wandelaars het hele traject rond de haven intuïtief af.

Het project is een van de deelprojecten van het Masterplan Kustveiligheid.

De werken in beeld

Opmerkelijke cijfers

8.700

vierkante meter damplanken zijn als fundering in de bestaande dijk getrild

80

meter extra zitbanken op de nieuwe stormmuur

20

procent van de stormmuur zit bovengronds, de overige 80 procent zit ondergronds

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier