Projecten

Duin voor dijk in Raversijde

Zand op zeedijk na storm

Ons land heeft een zandige kust. Het strand zorgt voor een natuurlijke bescherming tegen overstromingen. Tegelijkertijd is er zo ruimte voor recreatie en natuur. Wind zorgt ervoor dat het zand beweegt, van west naar oost maar ook landinwaarts. Zand dat richting het land beweegt kan duinen gaan vormen, wat opnieuw goed is voor de bescherming tegen overstromingen. Waar er geen duinen zijn maar waar bijvoorbeeld dijken de bescherming vormen, kan het zand voor overlast zorgen bij hevige storm.

Vooral in Raversijde kost het jaarlijks heel wat inspanningen om de kustbaan en de tramsporen vrij te maken van overgewaaid zand. De betonnen muurtjes die nu al op de zeedijk staan, houden een deel van het opwaaiend zand tegen maar zijn onvoldoende bij hevige storm.

Een duin voor de dijk moet er in de toekomst meer zand vasthouden op het strand bij stormweer en hevige wind. Tegelijk zal de groeiende duin hier zorgen voor meer gevarieerde natuur en betere bescherming tegen overstromingen.

Algemene projectinfo

Duin voor dijk in Raversijde

Samen met stad Oostende startte MDK in het voorjaar van 2021 met de aanleg van de duin voor dijk.

Over een lengte van ongeveer 700 meter plantten we voor de dijk verschillende vakken van tien maal tien meter aan met rijshouthagen en helmgras. De vakken zullen door de wind natuurlijk aangroeien met zand waardoor op termijn een duinstrook ontstaat. Dit zorgt ervoor dat het zand op het strand blijft, wat een goede zaak is voor de kustbescherming. 

De aangeplante vakken hebben nog niet meteen hun volledige zandvangende capaciteit. Tussen de dijk en de vakken met helmgras is daarom een geul van ongeveer één meter diep als eerste zandvang.

We vernieuwen ook de zeedijkvloer tussen de Westlaan en de Diksmuidestraat. De betonnen new jerseys die al op de zeedijk staan, plaatsen we na de heraanleg van de vloer terug. Waar er nog geen new jerseys staan, plaatsen we nieuwe. Die moeten verhinderen dat er zand doorwaait op de sporen en de kustbaan. Ze vormen meteen ook een veilige afscheiding tussen de tramsporen en de wandelaars en fietsers op de zeedijk. 

Proefproject

De zone met de duin voor dijk is voor het agentschap MDK en stad Oostende tegelijkertijd ook een proefproject.

In eerste instantie willen we nagaan in welke mate de duinenstrook zand kan opvangen. We weten dat er een groot potentieel is om het zand op te vangen maar concrete cijfers ontbreken. In de aangeplante vakken experimenteren we met verschillende samenstellingen. Door de variatie in de hoogte of dichtheid van rijshouthagen en de dichtheid van het helmgras krijgen we meer informatie over de ideale aanlegmethode van de duin.

Samen met de academische wereld zullen we met dit proefproject lessen trekken op vlak van zandtransport en natuurontwikkeling. Op die manier kunnen we deze oplossing in de toekomst ook toepassen in andere zones langs onze kust.

Het project in beeld

Europese steun

Logo EU-project Sustainable and Resilient Coastal Cities

Het project in Raversijde is een proefproject binnen het Interreg project SARCC - Sustainable and Resilient Coastal Cities. De projectpartners gaan daarin op zoek naar natuurgerichte oplossingen om schade veroorzaakt door overstromingen aan de kust te voorkomen. Zowel stad Oostende als agentschap MDK zijn partner in het Interreg project.

Meer over SARCC

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier