Projecten

Nieuwe strandhoofden voor strand Wenduine

Luchtfoto van het strand van Wenduine

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Het gevolg is een verminderde veiligheid bij stormvloeden én verhoogde erosie van het strand. Die erosie zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge. Tot nu toe bestond de oplossing erin om regelmatig een onderhoudssuppletie uit te voeren om de veiligheid tegen stormvloeden vanuit zee te blijven garanderen. Het strand blijft echter onvoldoende stabiel. Vier nieuwe strandhoofden moeten zorgen voor minder erosie en dus minder onderhoud van het strand.

Algemene projectinfo

Plan met indeling van de nieuwe strandhoofden

Begin oktober 2021 start MDK met de bouw van vier nieuwe strandhoofden. Twee bestaande strandhoofden worden verlengd en verhoogd, drie andere worden afgebroken en twee daarvan worden op een andere plaats opnieuw gebouwd.

De nieuwe strandhoofden zullen zorgen voor:

  • minder erosie en een aangroei van het strand tot een nieuw evenwicht. Stroomafwaartse erosie wordt beperkt.

  • minder onderhoudssuppleties en dus een sterke kostenbesparing ten opzichte van de huidige toestand.

  • een hogere zwemveiligheid.

  • een functionele en visuele indeling van het badstrand vanuit landschappelijk oogpunt. Het droge strand loopt door zoals vandaag en de huidige functies blijven behouden (plaatsing badcabines en scheiding badzone met watersportzone).

  • een barrièrewerking (zowel voor mens als voor migrerende bodemdieren) maar de strandhoofden zorgen voor een stabielere situatie van het strand en de aanwezige bodemdieren.

Download hier de posters van de infomarkt

Planning

Om de hinder voor strandgebruikers te beperken, spreiden we de werken over twee jaar. Elke fase loopt van 1 oktober tot en met 30 april. In de zomermaanden (1 mei tot en met 30 september) zal het strand volledige vrij zijn. Fase 2 start op begin oktober 2022 en duurt tot eind april 2023.

De werken zijn getij- en weersafhankelijk en kunnen niet volledig in het stormseizoen uitgevoerd worden. In functie van het getij zal weekend- en nachtwerk soms noodzakelijk zijn. Alle werfverkeer zal gebeuren via strandtoegang De Cabane. Op de zeedijk van Wenduine zelf zal er dus géén hinder van werfverkeer zijn. De aanvoer van de stortstenen zal gebeuren met een ponton vanuit zee. Hiermee sparen we ettelijke vrachtwagens over de weg uit en reduceren we de CO2 -uitstoot.

Plan werfinrichting fase 2

Impact op de strandgebruikers

Plan met indeling van de zwemzones

Betere zwemveiligheid

In overleg met de reddingsdiensten en op basis van de gemodelleerde stromingspatronen werden de huidige zwemzones geoptimaliseerd. De drie zwemzones zullen elk zo'n 210 meter breed zijn. Zo is er in elke zone voldoende plaats om uit te wijken en weg te blijven van de strandhoofden. 

Detailbeeld van een strandhoofd

Toegankelijkheid strandhoofden

De strandhoofden hebben in dwarsdoorsnede een voldoende flauwe helling zodat voertuigen (reddingsdiensten, onderhoud …) deze makkelijk kunnen kruisen. Er worden géén trappen voorzien. Op het hoge, droge strand zitten de strandhoofden deels onder het zand. Het strandbanket loopt dus door zoals op vandaag.

Vaarwegsignalisatie

Na de werken zal een noordelijke kardinaalboei het einde van de nieuwe strandhoofden markeren. De kardinaalboei wordt steeds ten noorden van het nieuwe strandhoofd geplaatst.

Insteekzones voor watersport

Ook de insteekzones voor watersport (brandingsporten, zwemzones, zones voor vaartuigen en waterscooters) zullen lichtjes wijzigen. De nieuwe situatie zal ingaan na fase 1. De nieuwe situatie zie je op de afbeelding hieronder.

Plan nieuwe insteekzones Wenduine

In beeld

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier