Projecten

Werken in en rond de jachthaven van Zeebrugge

Vanaf september 2023 starten het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en stad Brugge met diverse werken in en rond de jachthaven van Zeebrugge.

Het gaat om overstromingsmaatregelen om de omwonenden en het achterland te beschermen tegen zware stormvloeden en ook werken in de jachthaven zelf.

Wat zal er gebeuren?

 • De realisatie van overstromingsmaatregelen zoals een dijkmuur en een stormmuur rond de jachthaven

 • Het bouwen van mobiele keringen om openingen in de stormmuur bij storm te kunnen dichten

 • Groenaanleg in de omgeving rond de jachthaven

 • Het vernieuwen van een stuk kaaimuur in het Tijdok en het vernieuwen van een stuk glooiing in de Werfkaai

 • De nodige afbraak- en baggerwerken voor de verdieping van het Tijdok

 • Het voorzien van de basisinfrastructuur zoals buispalen en steigers voor nieuwe ligplaatsen in het Tijdok en het Albertdok

algemene project info

Werfkaai

Door de beperkte breedte van de Werfkaai kozen we voor een keermuur in zichtbeton met een prefab afdeksteen. De keermuur krijgt een reliëfpatroon en een haag aan landzijde.

Het project Nieuwe Sluis Zeebrugge zal later aansluiten op deze keermuur.

Tijdokstraat

In de Tijdokstraat komt een groene dijkmuur met aan de zeezijde basaltstenen, omrand door beton. Aan de landzijde komt een groenzone met bomen, heesters, grassen en bloemen.
Deze grote groenzone zorgt voor een aangename afwisseling in de haven.

Centraal in de Tijdokstraat verbreden we de dijk tot een verhoogd podium met zitranden en een toegankelijke helling. De bestaande parkeerplaatsen blijven maximaal behouden. Voor de toegankelijkheid van de kade voorzien we een betonnen comfortstrook in de kasseien.

Stad Brugge zal instaan voor het onderhoud van de groenzones.

Vismijnstraat

De stormmuur staat op de grens van de bestaande groenzone en de bestaande parkeerplaatsen.
Deze parkeerplaatsen blijven behouden. De stormmuur krijgt aan beide zijden een haag.
Dit principe trekken we door tot aan de Rederskaai.

De bestaande bomen behouden we als het kan en we planten ook nieuwe bomen aan. De groenzone frissen we op zoals in de Tijdokstraat waardoor er een groen lint rond de jachthaven zal ontstaan.

Rederskaai

Op de Rederskaai kiezen we opnieuw voor een groene dijkmuur met beperkte hoogte. Het dwars parkeren in de Rederskaai blijft behouden. We voorzien trappen en hellingen om de dijk over te steken. Bij de hellingen planten we enkele nieuwe bomen aan. Deze bomen markeren de oversteekplaatsen en leveren een aangenaam groen beeld op de Rederskaai.

Mobiele keringen

In de stormmuur voorzien we openingen via mobiele keringen. Deze mobiele keringen staan altijd open en gaan enkel dicht als er zeer zware storm op komst is. Hiervoor werken we met rolpoorten en schotbalken.

Verdieping Tijdok

Om nieuwe ligplaatsen te voorzien in de jachthaven, zijn ingrijpende werken nodig. Het Tijdok in de hoek van de Werfkaai en Tijdokstraat zullen we daarom verdiepen. Deze werken lopen op hetzelfde moment als de overstromingsmaatregelen.

Welke werken zijn hiervoor nodig?

 • Afbraakwerken van betonconstructies

 • Het realiseren van diverse damwanden als fundering

 • Een nieuwe kaaimuur voor het Tijdok

 • Nieuwe glooiingen in gewapend beton aan de Werfkaai en de slipway

 • Verdieping van het dok naar nieuw bodempeil

 • Leveren en plaatsen van stalen buispalen voor de basisinfrastructuur

Principe

De uitvoering van een nieuwe kaaimuur voor het Tijdok als een verankerde damwand met groutankers en grondkerende wanden voor de bestaande Deense kaaimuur.

Basisinfrastructuur Albertdok

In het Albertdok vernieuwen we de basisinfrastructuur volledig. De werken bestaan uit het verwijderen van de oude buispalen en inbrengen van nieuwe buispalen. We voorzien nieuwe toegangstrappen en we plaatsen ook nieuwe vlottende steigers.

waarom zijn deze werken nodig

Stormvloeden zijn één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio. De kusthavens worden vandaag het meest bedreigd door overstromingsgevaar bij zwaar stormweer. Onderzoek naar hoe we de Vlaamse kust tegen zeer zware stormen kunnen beschermen, bracht de zwakke schakels in kaart. Ook Zeebrugge is onvoldoende beschermd tegen de hoge waterstanden die met zware stormen komen. Bij zo'n storm zou het water via de haven de stad en het achterland binnendringen.

De maatregelen kaderen binnen het Masterplan Kustveiligheid. Daarin werkten we een reeks maatregelen uit om onze kust te beschermen tegen zware stormvloeden. De overstromingsmaatregelen rond de jachthaven moeten de kustveiligheid garanderen tot 2070. We houden rekening met een verwachte zeespiegelstijging van 38 cm tot 2070.

planning

Indicatieve planning

Vanaf september 2023

 • Verdieping van het Tijdok

 • Overstromingsmaatregelen in de Rederskaai

 • Vernieuwen basisinfrastructuur in het Albertdok

Vanaf september 2024

 • Overstromingsmaatregelen in de Werfkaai, Tijdokstraat en Vismijnstraat

 • Nieuwe basisinfrastructuur in het Tijdok

Brochure - Werken in en rond jachthaven van Zeebrugge

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier