Projecten

Werken aan een veilig en mooi Blankenberge

Bouw van de nieuwe kaaimuur in Blankenberge

Sinds september 2020 zijn het agentschap MDK en de stad Blankenberge gestart met het sluitstuk van de maatregelen om Blankenberge en het achterland te beschermen tegen zware stormvloeden.

We bouwen:

  • Het laatste stuk stormmuur aan de Barcadère;

  • Mobiele keringen om de openingen in de stormmuur bij storm dicht te kunnen zetten;

  • Nieuwe kaaimuren in de Franchommelaan en de Havenstraat.

Aansluitend aan de bouw van de nieuwe kaaimuren in de Franchommelaan en Havenstraat, wordt ook de basisinfrastructuur in de oude haven bij Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge (RSYB) en de Vrije Noordzeezeilers (VNZ) vernieuwd

Algemene projectinfo

Zicht op de parking van aan het Vismijntje

Sluitstuk beschermingsgordel haven

Aan de Barcadère (tussen de Van Praethelling en de Paravang) bouwen we een laatste stuk stormmuur die de Franchommelaan en de parking van elkaar zal scheiden. De muur zal visueel aansluiten bij de bestaande stormmuur. Over het grootste gedeelte zal je de muur als zitbank kunnen gebruiken.

De parkeerplaatsen blijven behouden maar de in- en uitrit verhuizen naar de Havenstraat. Aan het Vismijntje komt een extra inrit om de bereikbaarheid van de reddingsdienst te garanderen. Daar komt een dubbele muur met een hellend vlak tussen. Dat vlak moet overstroming door hoge waterstanden tegenhouden.

Bloembakken en zitbanken zullen de parking van de waterkant afscheiden. Op de kaaimuren komt een leuning.

Plan met overzicht waar mobiele keringen rond de haven komen

Mobiele keringen

Om de openingen aan de Van Praethelling, de Havenstraat en in de bestaande stormmuur dicht te kunnen zetten bij storm, bouwen we mobiele keringen.

Op de uiteinden van de Havenstraat en in de bestaande stormmuur rond de haven komen stalen rolpoorten. In normale omstandigheden kan je van deze rolpoorten niets zien: ze zitten ingewerkt in de stormmuur. Bij voorspelde stormvloed of voor onderhoud kunnen we de poorten dichtzetten.

Aan de Van Praethelling komt een zelfsluitende mobiele kering. Deze zal bij storm automatisch sluiten onder invloed van het opkomende water. In nood kunnen we de kering ook manueel sluiten. Het gaat om een proefproject. Op die manier onderzoeken we of dit systeem in de toekomst ook op andere plaatsen in te zetten is. Om de nodige veiligheid te garanderen voorzien we een parallelle kering met aluminium schotten die we bij voorspelde stormvloed kunnen dichtzetten.

De stormmuur en de mobiele keringen zijn onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid.

Indeling Havenstraat

Nieuwe kaaimuren aan de Barcadère en de Havenstraat

Tegelijkertijd met de stormmuur bouwen we in de Franchommelaan ter hoogte van de Barcadère en in de Havenstraat nieuwe kaaimuren. De bestaande glooiing is verouderd en verhindert een verdere uitdieping van de jachthaven.

Voor de verankering van de kaaimuur aan de Havenstraat moeten we de zone vóór het windscherm openbreken. We maken van de gelegenheid gebruik om de Havenstraat te vernieuwen. Het dwarsparkeren blijft er behouden. De langse parkeerplaatsen ruimen plaats voor een fietspad. De straat zal breder zijn, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Tussen de waterzijde en de parkeerplaatsen komen houten zitbanken, bloembakken en een leuning op de kaaimuur. De nieuwe indeling van de Havenstraat zie je op de afbeelding hiernaast.

Waarom zijn deze werken nodig?

Stormvloeden vormen één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio. Onze kusthavens zijn vandaag het meest bedreigd met overstromingsgevaar in geval van zwaar stormweer. Ook Blankenberge bleek onvoldoende beschermd te zijn tegen de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan. Bij storm zou water via de haven de stad en het achterland binnendringen. Maar ook het strand vóór de zeedijk bleek niet hoog en breed genoeg. De maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid moeten onze kust beschermen tegen een 1000-jarige storm. 

In 2014 en 2015 creëerden we al een breder en hoger strand vóór de zeedijk van Blankenberge centrum. Golven verliezen hun kracht op het strand vooraleer ze schade kunnen aanrichten aan de zeedijk en de bebouwing. Tussen 2016 en 2018 bouwden we de stormmuur rond de jachthaven van Blankenberge.

De Barcadère en de openingen in de muur die toegang geven tot de wandeldijk langs de jachthaven vormen nog een laatste zwakke schakel in de bescherming van Blankenberge.

Publicaties over de werken in Blankenberge

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier