Hydrografische data

Bathymetrische databank

Bathymetrie is de diepte en de vorm van de zeebodem gedetailleerd in kaart brengen. Hiervoor voeren we hydrografische peilingen uit met akoestische meetsystemen zoals single beam en multi beam apparatuur. Met de meetresultaten maken we peilplannen, verschilkaarten en zeekaarten. Deze producten worden onder andere gebruikt voor het garanderen van een veilige scheepvaart, bij infrastructuurwerken voor kustbescherming en voor het aansturen van baggerwerken.

Het team Vlaamse Hydrografie voert peilingen uit op zee, op de Schelde, op het Vlaamse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen en in de vier kusthavens.

Momenteel werken we aan een nieuwe bathymetrische databank met een betere gebruikerservaring en een betere dienstverlening. De functionaliteit van het bestaande bathymetrische portaal is daarom tijdelijk gereduceerd. Je kan er nog steeds de bathymetrische en nautische data bekijken, de globale bathymetrische grid downloaden en de historische peildata downloaden. Enkel de meest recente peildata is voorlopig niet raadpleegbaar en zal pas bij de lancering van het nieuwe portaal opnieuw beschikbaar zijn. Bedankt voor jouw geduld!

Bathymetrische databank

Wrakkendatabank

Peilbeeld van een wrak

In het Belgisch gedeelte van de Noordzee liggen ontelbare wrakken en obstakels die hinderlijk zijn voor de scheepvaart. Het team Vlaamse Hydrografie bepaalt de exacte diepte en locatie. Ze brengen de wrakken tot in het kleinste detail in beeld via gespecialiseerde akoestische apparatuur. Alle gegevens over de gevonden wrakken is verzameld in de wrakkendatabank.

Wrakkendatabank

Akoestische referentiezone

Aanduiding van de ligging van de akoestische referentiezone

Om de zeebodem in kaart te brengen worden toestellen gebruikt die de bodem scannen met geluidsgolven. Deze akoestische golven reflecteren op de zeebodem, de toestellen, de multibeam echosounders, vangen de terugkerende echo's op.

Elk hydrografisch vaartuig beschikt over eigen meetapparatuur in een bepaalde opstelling. Daarom is het noodzakelijk om het systeem correct af te stellen op een referentiezone en de kwaliteit van de metingen daaraan af te toetsen. Belangrijk is dat dit gebied een stabiele en homogene zeebodem heeft, die slechts lichtjes verandert doorheen de tijd. Uit talloze hydrografische metingen van het team Vlaamse Hydrografie en de Dienst Continentaal Plat (Federale Overheidsdienst Economie) blijkt de Kwintezone uitermate geschikt als referentiezone. 

Het Kwintereferentiegebied en het model zijn beschikbaar voor iedereen die multibeammetingen uitvoert. Het bathymetrische model kan je opvragen bij de projectpartners. Je kan het gebruiken om je eigen multibeamopstelling te kalibreren en af te toetsen aan de hand van het model. 

Akoestische referentiezone Kwinte

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier