Nieuws

Natuurbeheerplan Middelkerke-Raversijde

Gepubliceerd op 01 juni 2023 door Dominique Jauquet

Er werd een natuurbeheerplan opgesteld voor het duinen- en poldergebied Middelkerke-Raversijde. Het document ligt van 1 tot 30 juni 2023 ter inzage.

Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar en beoogt een duurzame en multifunctionele ontwikkeling en natuurbeheer met aandacht voor sociaal-recreatieve aspecten. Het beheer besteedt vooral aandacht aan de ontwikkeling van duinvegetaties en soortenrijke graslanden. Het poldergebied in Raversijde krijgt een natuurontwikkeling met de aanleg van duinvalleien, natte depressies en soortenrijke graslanden. Exoten worden verwijderd en maken plaats voor inheemse vegetaties.

Ook voor de gebruiker zijn er heel wat interessante items in opgenomen. Zo wordt er een nieuw fiets- en wandelpad ter hoogte van de Duinenweg voorzien en worden de paden in de duinen van Raversijde herzien en heraangelegd. Verschillende cultuurelementen worden ingebracht en verwijzen naar de kunstenaar Ensor.

Het beheerplan ligt vanaf 1 juni tot 30 juni 2023 ter inzage bij:

- stadsbestuur Oostende

Dienst Beheer, Ontwerp en Inrichting
Directie Openbaar Domein Vindictivelaan 1 8400 Oostende

van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12.30u

- op de website van de stad Oostende: www.oostende.be

- op de website van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust: www.afdelingkust.be.

Bekijk hier het natuurbeheerplan

Tijdens de consultatieperiode kunnen opmerkingen en/of bezwaren via e-mail worden gericht aan:

Gerelateerd nieuws

Loodswezen
Kust
Scheepvaartbegeleiding

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier