Nieuws

Klimaatplan MOW: themasessies

Gepubliceerd op 28 november 2022 door

Op 30 september stelde het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken het Klimaatplan MOW voor. 

Met het Klimaatplan MOW verbinden we ons er als beleidsdomein toe om minder broeikasgassen uit te stoten (mitigatie), en ons veerkrachtig aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering die we nu al ervaren (adaptatie).

Het plan heeft als doel om de eigen werking en infrastructuur te verduurzamen met 20 ambitieuze maatregelen die we gezamenlijk zullen uitvoeren.

Het agentschap MDK probeert al een tijd op die verandering in te spelen, denk maar aan het Masterplan Kustveiligheid, het project Seinen en Lichten, de vergroening van de vaartuigen en onze eerste elektrische veerboot "Raveel Ontmoet Ensor".

Op vrijdag 25 november ging een eerste themasessie door met focus op klimaatadaptatie, hoe passen we onze infrastructuur aan om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Op het programma stonden een paar boeiende projecten van het beleidsdomein MOW over zeewering, overstromingen, extreme droogte en waterschaarste.

In 2023 staan er nog vier sessies gepland over:

·         Duurzaam personenvervoer

·         Vergroening scheepvaart

·         Hernieuwbare energie

·         Energie-efficiënte overheidsgebouwen

Gerelateerd nieuws

Vloot
Kust
Agentschap MDK

Werken bij MDK

Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier