Nieuws

Nieuw patrouillevaartuig SPN-01 plechtig gedoopt

Gepubliceerd op 30 mei 2022 door

Het nieuwe patrouillevaartuig SPN-01 is vandaag in Oostende plechtig in gebruik genomen. 

“Vloot stelt bemande vaartuigen ter beschikking aan klanten vanuit de diverse overheden. In nauwe samenwerking met de Scheepvaartpolitie van de Federale Politie werd het nieuwe patrouillevaartuig SPN-01 uitgetekend en gerealiseerd.” 

 “De inzet van dit patrouillevaartuig op zee, kadert ook in de taken die het agentschap MDK opneemt binnen de Kustwacht.” zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Voor het bouwen en in gebruik nemen van het nieuwe vaartuig investeren we vanuit Vlaanderen 2.300.000 euro”. 

"Het nieuwe vaartuig voor de Scheepvaartpolitie is uitgerust met de modernste technologie en onderhoudsvriendelijke materialen,” legt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap MDK, uit. "Er zijn heel wat groene maatregelen geïntegreerd. Zo werken de scheepsmotoren op zwavelarme brandstof en ligt het brandstofverbruik veel lager in vergelijking met het vorige patrouillevaartuig. De motoren leveren rechtstreeks de elektriciteitsvoorziening voor het hele vaartuig en de warmterecuperatie van de motoren zorgt voor een groot gedeelte van de verwarming aan boord.” 

Het agentschap MDK is opgetogen met dit feestelijke gebeuren, maar bovenal is het een belangrijk moment voor de bemanning van het nieuwe vaartuig. Meter Delfine Persoon, zelf inspecteur bij de Federale Politie, doopte het vaartuig en wenste de SPN-01 en haar bemanning een behouden vaart. 

De commissaris-generaal van de Federale Politie, Marc De Mesmaeker: “Onze Noordzee, met een oppervlakte die overeen komt met de provincie West-Vlaanderen, betreft een zeer drukbevaren gebied waar verschillende gebruikers met soms conflicterende belangen hun dagelijkse activiteit uitvoeren. Daarnaast is ons Noordzeegebied ook een potentieel ‘werkgebied’ voor mensensmokkel, drugshandel, milieudelicten, en liggen er in dit gebied een aantal kritieke infrastructuren die de nodige aandacht vereisen. Daarvoor zal dit nieuwe vaartuig zeer dienstig zijn.“

Dirk Van Nespen, directeur van de Scheepvaartpolitie van de Federale Politie vertelt: “Voor onze patrouillevaartuigen op zee werken we al lang samen met Vloot. Op basis van onze gezamenlijke ervaringen met het vorige vaartuig SPN-09 is de keuze voor dit nieuwe patrouillevaartuig SPN-01 tot stand gekomen. Het is een modern vaartuig, voorzien van alle noodzakelijk apparatuur en alle uitrusting om op de Noordzee te kunnen tussenkomen indien nodig. De SPN01 zal ingezet worden voor de eerstelijnspolitiezorg in het Belgische deel van de Noordzee. Het kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 uitvaren, met aan boord een schipper en een matroos van Vloot en twee leden van de Scheepvaartpolitie van de Federale Politie.” 

De ingebruikname van het nieuwe patrouillevaartuig bevestigt de samenwerking tussen Kustwachtpartners. In dat kader werd in de marge van de doopplechtigheid van de SPN-01 ook een andere samenwerking bekrachtigd: de Federale Politie en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ondertekenden een samenwerkingsakkoord inzake maritieme rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding. Beide partners zullen nauwer samenwerken op drie domeinen: opleidingen, aankopen en de operationele samenwerking op zee, op binnenwateren en in de grote zeehavens. De ondertekening is een mooi voorbeeld van de synergie die gezocht wordt tussen verschillende Kustwachtpartners, die hun werkwijze op elkaar afstemmen om tot nog betere resultaten te komen. 

Net zoals de andere vaartuigen van het agentschap MDK gebruikt dit nieuwe vaartuig zwavelarme brandstof en wordt het scheepsmanagement geborgd door een geïntegreerd kwaliteitssysteem. De rompvorm van het patrouillevaartuig, is geoptimaliseerd en is daarom veel duurzamer. 

Gerelateerd nieuws

Loodswezen
Scheepvaartbegeleiding
Scheepvaartbegeleiding

Werken bij MDK

Loodswezen
Kust
Kust
Vloot
Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier