Nieuws

Reddings- en communicatieoefening Seacoast 2020 goed verlopen

Gepubliceerd op 07 augustus 2020 door Eva Descamps

Een kiter en een zodiac die met elkaar botsen. Een vrouw die dit ziet gebeuren vanop het strand en de reddingsdiensten wil contacteren, maar hierbij haar kind uit het oog verliest en niet meer terugvindt. Dat was het scenario van de reddings-en communicatieoefening ‘Seacoast 2020’. Een scenario waar twee interventies in en door elkaar lopen, omdat dit in de realiteit ook kan gebeuren.

Bij het redden van drenkelingen uit zee en bij vermisten aan de kust werken verschillende reddingsdiensten samen op land, zee en in de lucht. De afstemming van acties en communicatie tussen die hulpverleners is dan ook van cruciaal belang voor het succesvol afhandelen van een oproep.  De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen werkte een ‘afsprakenregeling drenkelingen’ uit met de verschillende hulpverleningsinstanties die kunnen worden ingezet. 

Om de principes ervan uit te testen, is er ieder jaar een grote oefening tussen de verschillende partners. Dit jaar was die in De Panne op 7 juli.

Belangrijkste update in de afsprakenregeling 2020

De updates in de afsprakenregeling 2020 hebben voornamelijk te maken met aanpassing contactgegevens. Dé grote uitdaging ligt dit jaar vooral in de integratie van de coronamaatregelen bij interventies.

Redden aan zee, coronaproof

Activering van de afsprakenregeling in 2020

Dit jaar werd de afsprakenregeling al dertien keer geactiveerd van de maanden januari tot juni, door corona liggen deze cijfers iets lager dan andere jaren.

Doelstellingen

Er waren vier doelstellingen voorop gesteld voor de oefening.

 1. Testen van de afsprakenregeling reddingen aan onze kust (groene periode – dit wil zeggen tijdens de opening van de strandreddingsdiensten)

 2. Testen van de alarmering van de betrokken interventiediensten

 3. Testen van de onderlinge communicatie tussen de betrokken diensten

 4. Testen van de uitbouw van de commandopost operaties (CP-OPS) op het terrein: hierin zitten de betrokken hulpverleningsinstanties die samen de reddingsoperatie coördineren.

Deelnemende instanties

 • Alarmeringscentrales:

  • Noodcentrale 112 West-Vlaanderen (NC112)

  • Communicatie- en InformatieCentrum West-Vlaanderen (de 101)

  • Maritieme Reddings- en CoördinatieCentrum (MRCC)

  • Maritiem Informatie Kruispunt (MIK)

 • Hulpverleningszone Westhoek

  • CP-OPS-wagen

  • Eén directeur leider in de commandopost-operaties (CP-OPS)

  • twee operatoren

 • Lokale politiezone Westkust

 • Scheepvaartpolitie

 • Strandreddingsdiensten: één ploeg van strandredders De Panne

 • 40ste SAR Koksijde (Search And Rescue)

 • DAB VLOOT

 • Ship Support

 • Medische middelen

  • Ziekenwagen De Panne

  • MUG AZ West

 • Simulanten: strandredders IKWV en militairen SAR Koksijde

 • Geleverde oefenmateriaal: Side Shore Surfers De Panne, Luchtmachtbasis Koksijde

Klaar voor de zomer

Na de reddingsoefening is gebleken dat de hulpdiensten aan land, op het water en in de lucht klaar zijn voor de zomermaanden, wanneer er traditioneel wat meer interventies nodig zijn dan anders. Ook vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust staan we paraat om de interventies te coördineren via het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) en uit te voeren via de reddingsvaartuigen van Vloot.

Bekijk het filmpje via Instagram

Gerelateerd nieuws

Kust
Kust
Kust

Werken bij MDK

Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier