Projecten

Nieuwe westelijke havendam Blankenberge

Verzanding van de haven van Blankenberge

Om de verzanding in de havengeul van Blankenberge tegen te gaan zal een nieuwe westelijke dam gebouwd worden. Het oude betonnen westerstaketsel verdwijnt. 

De jachthaven van Blankenberge heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee die op zeer korte termijn verzandt. Jaarlijkse stormen en een verhoogd zandtransport door sterke erosie van het strand van Wenduine leiden tot een snelle verzanding van de havengeul met als gevolg een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. Samen met het uitbaggeren hiervan zorgt dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven.

De werken starten in oktober 2023 en zullen - zonder onvoorziene omstandigheden - duren tot het voorjaar 2026. Tijdens de maanden juli/augustus wordt er niet gewerkt.

Algemene projectinfo

In 2017 startten we een studie op naar mogelijke maatregelen die een structurele oplossing moeten bieden voor zowel de verzanding van de havengeul in Blankenberge als de erosie in Wenduine. 

Meerdere ontwerpscenario’s zijn onderzocht met behulp van numerieke modellering van stroming, golfwerking en morfologie. Daarna zijn de alternatieven met elkaar vergeleken op vlak van effectiviteit, ofwel in hoeverre de aanzanding in Blankenberge en de erosie in Wenduine zijn teruggedrongen, op vlak van nautische toegankelijkheid, zwemveiligheid, kustveiligheid, landschappelijke en belevingsaspecten, kosten-efficiëntie, en milieueffecten.

In Blankenberge zal een nieuwe Westdam in combinatie met een bufferzone ten westen ervan, het langstransport van het zand beter tegenhouden. Hierdoor zal de verzanding van de havengeul sterk afnemen.

De nieuwe dam zal ongeveer 600 meter lang zijn. De bovenkant ervan zal tussen de 7,5m TAW en 6m TAW liggen. In normale omstandigheden, bij hoogwater en bij springtij zal de dam steeds volledig zichtbaar zijn voor het scheepvaartverkeer. Op de kop van de dam komt een nieuw havenlicht. De lichtmast is 12,2m hoog. Om de scheepvaart te geleiden komen er boeien en buispalen.

De dam zal functioneel toegankelijk zijn voor onderhoudswerken of interventies en evacuaties. De eerste 180 meter zal publiek toegankelijk zijn. Daarna zullen wandelaars via een trap naar het strand kunnen.

Het betonnen westerstaketsel verdwijnt. De bestaande oostdam met het beschermde houten staketsel blijven behouden.

Een strandhoofdenveld voor het centrum van Wenduine moet daar voor een stabieler strand zorgen en de erosie verminderen. Daardoor zal ook het zandtransport richting Blankenberge afnemen. Deze werken zijn intussen afgerond.

Werfinrichtingsplannen

Het werfinrichtingsplan voor weekdagen. Het werfinrichtingsplan voor weekdagen.
Het werfinrichtingsplan tijdens het weekend. Het werfinrichtingsplan tijdens het weekend.

Het project in beeld

Simulatie van de nieuwe westdam in Blankenberge Simulatie van de nieuwe westdam in Blankenberge
Simulatiebeeld van de nieuwe Westelijke dam Simulatiebeeld van de nieuwe Westelijke dam
Simulatiebeeld van de nieuwe Westelijke dam Simulatiebeeld van de nieuwe Westelijke dam
Het huidige westerstaketsel verdwijnt. Het huidige westerstaketsel verdwijnt.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier