Projecten

Nieuwe westelijke havendam Blankenberge

Verzanding van de haven van Blankenberge

De jachthaven van Blankenberge heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee die op zeer korte termijn verzandt. Jaarlijkse stormen en een verhoogd zandtransport door sterke erosie van het strand van Wenduine leiden tot een snelle verzanding van de havengeul met als gevolg een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. Samen met het uitbaggeren hiervan zorgt dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven.

Algemene projectinfo

Simulatie van de nieuwe westdam in Blankenberge

Om de verzanding in de havengeul van Blankenberge tegen te gaan zal een nieuwe westelijke dam gebouwd worden. Het oude betonnen westerstaketsel verdwijnt. De foto hiernaast toont een simulatie van de nieuwe strekdam.

In 2017 werd een studie opgestart naar mogelijke maatregelen die een structurele oplossing moeten bieden voor zowel de verzanding van de havengeul in Blankenberge als de erosie in Wenduine.  Meerdere ontwerpscenario’s zijn onderzocht met behulp van numerieke modellering van stroming, golfwerking en morfologie. Daarna zijn de alternatieven met elkaar vergeleken op vlak van effectiviteit, ofwel in hoeverre de aanzanding in Blankenberge en de erosie in Wenduine zijn teruggedrongen, op vlak van nautische toegankelijkheid, zwemveiligheid, kustveiligheid, landschappelijke en belevingsaspecten, kosten-efficiëntie, en milieueffecten. De studies toonden aan dat er goede technische oplossingen zijn, die zich terugverdienen op korte tot middellange termijn.

Download hier de posters van de infomarkt
HR Wallingford bouwde een 3D-model van de nieuwe westdam op schaal 1:40. Het labo voerde proeven uit om de stabiliteit van de deklaagelementen of zichtbare bovenlaag op de nieuwe dam na te gaan. HR Wallingford bouwde een 3D-model van de nieuwe westdam op schaal 1:40. Het labo voerde proeven uit om de stabiliteit van de deklaagelementen of zichtbare bovenlaag op de nieuwe dam na te gaan.

Nieuwe westelijke dam

Een strandhoofdenveld voor het centrum van Wenduine zal daar voor een stabieler strand zorgen en de erosie verminderen. Daardoor zal ook het zandtransport richting Blankenberge afnemen.

In Blankenberge is de bouw van een nieuwe, hogere en langere Westdam als beste oplossing uit de studie gekomen. Deze dam zal het langstransport van het zand beter tegenhouden waardoor de verzanding van de havengeul sterk zal afnemen. Er is gekozen voor een hellende dam die langzaam in zee verdwijnt. De bestaande oostdam met het beschermde houten staketsel blijft behouden.

Het ontwerp is na verder overleg met de belanghebbenden verfijnd. Er is optimaal rekening gehouden met het strandgebruik, de toegankelijkheid van de jachthaven en interactie met het bestaande betonnen staketsel op de westdam.

Ondertussen startte het technisch ontwerp van de dam, de voorbereidende grondonderzoeken en de vergunningenfase (MER procedure).

Nu het concept vastligt, wordt het uitvoeringsontwerp ervan opgemaakt en volgt de aanvraag voor de nodige vergunningen. Momenteel is voorzien om de bouw van de nieuwe dam te starten in het najaar van 2021.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier