Nieuws

Hoe werkt goed zeemanschap op de Schelde?

Gepubliceerd op 26 april 2023 door

Op woensdagavond 19 april organiseerde de Royal Yacht Club België (RYCB) een gratis infoavond over de Scheldetour. Ook het Loodswezen was van de partij. Rivierloods Pieter Dick deelde zijn kennis en expertise met de aanwezige pleziervaarders. Goed zeemanschap op de Schelde is immers alleen mogelijk wanneer alle betrokkenen elkaar begrijpen.

Op 17 juni 2023 organiseert de Royal Yacht Club België (RYCB) wederom de Scheldetour voor plezierzeilers en de Schelderegatta voor wedstrijdzeilers. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, organiseerden ze op woensdagavond 19 april alvast een infoavond voor plezierzeilers. Rivierloods Pieter Dick en ‘race & rescue’-begeleider, Tim Mannaerts, vertelden alle aanwezigen hoe we samen veilig kunnen varen op de Schelde. Deze rivier wordt immers zeer druk bevaren door zowel commerciële als beroeps- en pleziervaart. Het is niet altijd even simpel om genoeg ruimte te vinden voor iedereen. Daarom is goed zeemanschap en samenwerking essentieel.

Aangezien alles begint met begrip voor elkaar, vond loods Dick het belangrijk om samen met de plezierzeilers het parcours  en de voorrangsregels op de Westerschelde te overlopen. Hij belichtte welke vaarbanen de grootste veiligheid bieden voor zeilschepen en op welke momenten de pleziervaarders idealiter de Schelde kruisen tijdens het evenement. Nadien lichtte hij toe hoe een rivierloods zo’n zeiltour en -wedstrijd beleeft vanop een groot zeeschip. In theorie mag je als verkeersdeelnemer namelijk overal varen, maar onze rivierloodsen verzoeken de pleziervaart om zoveel mogelijk gebruik te maken van ‘fietspaden’ op de Schelde. Dit zijn de vaarwegen tussen de hoofdboeien en kleine gele boeien. Hierdoor krijgen alle verkeersdeelnemers meer ruimte om te manoeuvreren en elkaar te passeren.

Door de ‘fietspaden’ aan te raden aan pleziervaarders, kan de grote commerciële scheepvaart uiteraard optimaal gebruikmaken van het hoofdvaarwater, maar het gaat om zoveel meer dan dat. De veiligheid van alle verkeersdeelnemers is namelijk prioritair voor onze loodsen. Voldoende afstand houden tussen grote commerciële zeeschepen en pleziervaart is daarbij essentieel. Ten eerste liggen de meeste zeilschepen slechts een luttele 2m boven de waterlijn. Wanneer je op de scheepsbrug staat van een groot zeeschip, vallen zo’n kleinere schepen helaas niet snel op. Bovendien moeten rivierloodsen ook altijd rekening houden met de ‘dode hoek’ van het zeeschip. Om iedereen attent te maken op dit gevaar, worden er tijdens zeilevenementen op de Schelde begeleidingsschepen ingezet die de dode hoek van zulke grote commerciële zeeschepen aangeven en de deelnemende zeilschepen instructies geven om de veiligheid van iedereen te vergroten. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat zulke zeeschepen een grote golfslag kunnen creëren. Ook daarop maken onze rivierloodsen de zeilers graag attent.

Het Loodswezen dankt rivierloods Pieter Dick voor zijn vrijwillig engagement en de RYCB voor de organisatie van dit event. Expertise- en kennisdeling tussen de verschillende verkeersdeelnemers is namelijk essentieel om elkaar te begrijpen en zodanig samen veiliger te varen op de Schelde. Samen werken we iedere dag aan goed zeemanschap.

De Scheldetour en -regatta gaan door op zaterdag 17 juni 2023. Voor wedstrijdzeilers wordt er nog een infoavond georganiseerd op 24 mei.

Gerelateerd nieuws

Kust
Scheepvaartbegeleiding
Vloot

Werken bij MDK

Vloot

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Schrijf je dan in op een van onze nieuwsbrieven: Zee van Nieuws, Stormvloedkering of de update van afdeling Kust. Je kan als professioneel zeevarende ook inschrijven voor de Berichten aan Zeevarenden.

Registreer je hier